Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

РОЗДІЛ XIV ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ (ст.328-336)

Родовим об’єктом цих злочинів є суспільні відносини, що забезпечують оборо­ноздатність України, її незалежність, територіальну цілісність і недоторканність. Важливість цього об’єкта обумовлена тим, що відповідно до ст. 17 Конституції Укра­їни «Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її еконо­мічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу».