Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 334. Порушення правил міжнародних польотів

Вліт в Україну або виліт з України без відповідного дозволу, а також недо­держання зазначених у дозволі маршрутів, місць посадки, повітряних трас, ко­ридорів або ешелонів -

караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк, із конфіскацією повітряного судна.

         Об’ єкт злочину - суспільні відносини у сфері охорони суверенітету України.

Стаття 1 ПК (ПК України. - К., 2006) передбачає, що «Україні належить повний і виключний суверенітет над повітряним простором України, що є частиною терито­рії України».

Повітряним простором України визнається частина повітряної сфери над суходо­лом і водною територією України, у тому числі і над її територіальними водами.

             Об’єктивна сторона цього злочину може полягати в таких діяннях: 1) вліт в Україну без відповідного дозволу; 2) виліт з України без відповідного дозволу; 3) недодержання зазначених у дозволі маршрутів, місць посадки, повітряних трас, коридорів, ешелонів.

Диспозиція цієї статті є бланкетною, тому для аналізу об’єктивної сторони зло­чину слід звернутися до статей 57, 58 ПК, що передбачають норми і правила здійснен­ня міжнародних польотів. Згідно зі ст. 57 ПК під міжнародними польотами розумі­ються польоти, пов’язані з перетинанням повітряними суднами державного кордону України та іншої держави. Якщо це регулярні польоти, то вони повинні здійснювати­ся на підставі міждержавних домовленостей і міжнародних угод.

Для нерегулярних польотів потрібний спеціальний дозвіл. Переліт через дер­жавний кордон повітряного судна повинен здійснюватися по спеціально виділених коридорах, повітряних трасах, обмежених за висотою та шириною, забезпечених аеродромами, засобами навігації, контролем за рухом зазначеними у дозволі марш­рутами, місцями посадки та ін., що складають структуру повітряного простору (статті 9, 58 ПК).

Закінченим цей злочин вважається з моменту вчинення цих діянь, незалежно від настання наслідків (формальний склад злочину). Якщо такі діяння були пов’язані з порушенням правил безпеки руху, або експлуатації повітряного транспорту, або правил повітряних польотів, кваліфікація повинна бути за сукупністю статей 334 та 276 КК або статей 334 та 281 КК. Також за сукупністю злочинів повинна бути квалі­фікація у випадку порушення правил міжнародних польотів, пов’язаного з угоном повітряного судна (статті 334 та 228 КК).

             Суб’єктивна сторона цього злочину може виражатися як в умислі, так і в не­обережності.

             Суб’єкт злочину - будь-яка особа, яка керує повітряним судном, незалежно від його типу і приналежності.