Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову службу

Ухилення від призову на строкову військову службу -

карається обмеженням волі на строк до трьох років.

             Безпосереднім об’єктом цього злочину виступають суспільні відносини, що забезпечують обороноздатність України, зокрема комплектування її збройних сил, на які відповідно до ч. 2 ст. 17 Конституції України покладаються найважливіші функції: оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недо­торканності.

             Об’єктивна сторона виявляється в бездіяльності - в ухиленні від призову на строкову військову службу, тобто в невиконанні загального обов’язку відбувати вій­ськову службу, покладеного на громадян України ст. 65 Конституції України.

Диспозиція ст. 335 КК є бланкетною: для визначення об’єктивної сторони слід звернутися до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» в ре­дакції від 4 квітня 2006 р. № 3597 (ОВУ. - 2006. - № 17. - Ст. 1261).

Згідно з цим Законом військова служба у Збройних Силах України є державною службою особливого характеру, яка пов’язана із захистом Вітчизни.

Одним із видів військової служби закон передбачає строкову військову службу, на яку відповідно до п. 5 ст. 2 наведеного Закону в мирний час призиваються придатні до неї за станом здоров’я і віком громадяни України чоловічої статі, яким до дня від­правки у військову частину виповнилося вісімнадцять років.

Ухилення від строкової військової служби має місце у випадку, коли особа, яка отри­мала повідомлення (повістку) про призов, не з’являється без поважних причин до при­зовного пункту в строки, зазначені у повідомленні, або хоча і не отримала повідомлен­ня, але знає про призов і не з’являється до призовного пункту протягом місяця.

Способи ухилення можуть бути різними: підробка документів про хворобу, від’їзд з місця постійного проживання, умисне спричинення собі тілесного ушкодження тощо. Якщо для ухилення підробляється чи використовується завідомо підроблений доку­мент, то вчинене повинно кваліфікуватися за сукупністю ст. 335 КК та відповідної частини ст. 358 КК.

Відповідно до п. 11 ст. 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» злочин виключається за наявності підтверджених документами поважних при­чин неприбуття своєчасно на призовну дільницю. Це: 1) перешкода стихійного харак­теру; 2) хвороба призовника; 3) інші обставини, які позбавляють його можливості прибути; 4) смерть або тяжка хвороба його близького родича, якими визнаються чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рід­на сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі (див. п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК).

Закінченим злочин вважається з моменту неприбуття у вказаний у призовному документі час до призовного пункту.

             Суб’єктивна сторона - прямий умисел: особа знає про призов, але не бажає виконувати свій обов’язок. Мотиви не мають значення для кваліфікації, але можуть впливати на ступінь суспільної небезпечності ухилення.

             Суб’єкт злочину спеціальний - громадянин України чоловічої статі, який на момент відправлення до військової частини досяг 18-річного віку і призовною комі­сією визнаний за станом здоров’ я придатним до військової служби, у тому числі і такий, що тимчасово проживає за кордоном.

Відповідно до п. 6 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» не можуть бути суб’єктами цього злочину іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні.

Жінки, які за фахом мають медичну чи іншу спеціальну підготовку і придатні до проходження військової служби, можуть у мирний час добровільно вступати на вій­ськову службу тільки за контрактом (п. 7 ст. 1 цього ж Закону), а тому не можуть бути суб’єктом цього злочину.
 

 

Не можуть також бути суб’єктами цього злочину особи, яким на підставі Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» дана відстрочка за рішенням призовної комісії, або які звільнені від призову на підставі цього ж Закону.