Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ДОДАТОК

Перелік майна, яке не підлягає конфіскації´за судовим вироком

І. Не підлягають конфіскації такі види майна та предмети, що належать засудже­ному на правах особистої власності чи є його часткою у спільній власності, необхідні для засудженого та осіб, які перебувають на його утриманні:

             Жилий будинок з господарськими будівлями в сільській місцевості, якщо за­суджений та його сім’я постійно в ньому проживають.

             Носильні речі та предмети домашнього вжитку, необхідні засудженому і особам, які перебувають на його утриманні:

а) одяг - на кожну особу: одне літнє або осіннє пальто, одне зимове пальто або кожух, один зимовий костюм (для жінок - два зимових плаття), один літній костюм (для жінок - два літніх плаття), головні убори по одному на кожний сезон. Для жінок, крім того, дві літні хустки і одна тепла хустка (або шаль);

б) взуття в кількості однієї пари шкіряної, однієї пари гумової, пари валянок на кожну особу;

в) білизна у кількості двох змін на кожну особу;

г) постіль (матрац, подушка, дві простині, дві наволочки, ковдра) і два особистих рушники на кожну особу;

д) необхідний кухонний посуд;

е) меблі - по одному ліжку та стільцю (або табуретці) на кожну особу, один стіл, одна шафа і одна скриня на сім’ю;

ж) всі дитячі речі.

             Продукти харчування, потрібні для особистого споживання засудженого, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, - на три місяці, а для осіб, які займаються сільським господарством, - до нового врожаю.

             Паливо, потрібне засудженому, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, для готування їжі та обігрівання приміщення на протязі шести місяців.

             Одна корова, а при відсутності корови - одна телиця; коли немає ні корови, ні телиці - одна коза, вівця чи свиня - у осіб, які займаються сільським господарством.

             Корм для худоби, яка не підлягає конфіскації, - в кількості, потрібній до вигону худоби на пасовище або до збору нових кормів.

             Насіння, потрібне для чергових посівів (осіннього і весняного), та незнятий урожай - у осіб, які займаються сільським господарством.

             Сільськогосподарський інвентар - у осіб, які займаються сільським господар­ством.

             Знаряддя особистої кустарної і ремісничої праці, а також потрібні для особистих професійних занять засудженого інструменти, приладдя і книги, за винятком випадків, коли суд позбавив засудженого права займатися даною діяльністю.

             Пайові внески до кооперативних організацій (крім дачно-будівних кооперати­вів) та колгоспів.

Пр имітка. Пайові внески до житлобудівних кооперативів можуть бути конфіс­ковані в разі, коли спорудження будинку ще не закінчено.

             В разі конфіскації частки засудженого в спільному майні колгоспного двору чи господарства громадян, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю в сіль­ському господарстві, розмір його частки визначається після виключення з цього май­на того, що не підлягає конфіскації[58].

ЗМІСТ

Автори розділів та статей........................................................................................................................... 3

Список основних скорочень....................................................................................................................... 5

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Розділ І. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ................................................................................ 7

Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення

конституційного ладу або на захоплення державної влади...................................... 8

Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України...................... 10

Стаття 111. Державна зрада................................................................................................................... 11

Стаття 112. Посягання на життя державного чи громадського діяча......................................... 13

Стаття 113. Диверсія.................................................................................................................................. 14

Стаття 114. Шпигунство........................................................................................................................... 15

Розділ II. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ........................................................ 17

Стаття 115. Умисне вбивство.................................................................................................................. 17

Стаття 116. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання................... 42

Стаття 117. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини........................................ 47

Стаття 118. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або

у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця...................... 48

Стаття 119. Вбивство через необережність......................................................................................... 51

Стаття 120. Доведення до самогубства................................................................................................ 52

Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження................................................................................. 54

Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження........................................................ 65

Стаття 123. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного

душевного хвилювання...................................................................................................... 67

Стаття 124. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних

для затримання злочинця................................................................................................... 69

Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження.................................................................................. 71

Стаття 126. Побої і мордування............................................................................................................. 72

Стаття 127. Катування.............................................................................................................................. 73

Стаття 128. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.......................... 74

Стаття 129. Погроза вбивством.............................................................................................................. 76

Стаття 130. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої

невиліковної інфекційної хвороби................................................................................... 77

Стаття 131. Неналежне виконання професійних обов’язків,

що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої

невиліковної інфекційної хвороби .................................................................................  80

Стаття 132. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини

чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.................................................................. 81

Стаття 133. Зараження венеричною хворобою................................................................................. 83

Стаття 134. Незаконне проведення аборту......................................................................................... 85

Стаття 135. Залишення в небезпеці....................................................................................................... 87

Стаття 136. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному

для життя стані...................................................................................................................... 89

Стаття 137. Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей 90

Стаття 138. Незаконна лікувальна діяльність.................................................................................... 92

Стаття 139. Ненадання допомоги хворому медичним працівником............................................ 93

Стаття 140. Неналежне виконання професійних обов’язків медичним

або фармацевтичним працівником.................................................................................. 94

Стаття 141. Порушення прав пацієнта................................................................................................. 96

Стаття 142. Незаконне проведення дослідів над людиною............................................................ 97

Стаття 143. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів

або тканин людини ............................................................................................................  99

Стаття 144. Насильницьке донорство................................................................................................ 102

Стаття 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці......................................................... 104

Розділ Ш. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ,

ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ........................................................................................... 106

Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини........................................... 106