• strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

ДОДАТОК

[50]  Одним з особливих порядків кримінального провадження є його здійснення на підставі угод, які згідно зі ст. 468 КПК можуть бути двох видів: а) угода про прими­рення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим і б) угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим. Перша з них може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості (ч. 3 ст. 469 КПК) та у кримінальному провадженні у формі при­ватного обвинувачення (статті 477-479 КПК), а друга - щодо кримінальних проступ­ків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шко­да завдана лише державним чи суспільним інтересам (ч. 4 ст. 469 КПК).
 

[51]  Самовільне залишення місця обмеження волі або злісне ухилення від робіт, або систематичне порушення громадського порядку чи встановлених правил проживання, вчинені особою, засудженою до обмеження волі, -

караються позбавленням волі на строк до трьох років.
 

[52] Потерпілими від злочину можуть бути захисник, представник особи або їх близькі родичі (див. коментар до статей 377 і 397КК).
 

[53]  Безпосередній об’єкт цього злочину - екологічна безпека людства.

  1. Предметом злочину можуть виступати рослинний або тваринний світ, атмо­сфера, водні ресурси, інші об’єкти довкілля або екосистема в цілому.
  2. Об’єктивну сторону злочину характеризують: масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу.
  3. Масове знищення рослинного і тваринного світу означає знищення великої кількості рослин і/або тварин або їх повне знищення на певній території. Наприклад, під час війни у В’єтнамі у деяких районах усе живе практично було знищене хіміч­ними речовинами.
  4. Отруєння атмосфери або водних ресурсів - це їх забруднення отруйними або іншими шкідливими для людини, тваринного або рослинного світу речовинами. До водних ресурсів належать як поверхневі води (океанів, морів, рік, озер та інших вод­них об’єктів), так і підземні води.

 

[54]  Згідно з ч. 2 ст. 74 КК 2001 р. особа, засуджена за діяння, караність якого законом усунено, підлягає негайному звільненню від призначеного судом покарання. Таким чином, якщо особи були засуджені до 1 вересня 2001 р. за діяння, відповідальність за які КК 2001 р. не передбачена, то з моменту набрання чинності цим КК такі особи підлягають негайному звільненню від призначеного судом основного і додаткового покарання. Звільненню підлягають дві категорії осіб: 1) особи, яким було судом при-
 

[55] Підпункт «а» передбачає звільнення від покарання у виді позбавлення волі осіб, які у віці до 18 років вчинили злочини невеликої тяжкості і були засудженні за КК 1960 р. за злочини, за які КК 1960 р. було передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м’яке покарання. Це пояснюється тим, що відповідно до ч. 2 ст. 102 КК 2001 р. «позбавлення волі не може бути призна­чене неповнолітньому, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості».
 

[56] Згідно з підп. «б» звільненню від покарання у виді направлення в дисциплінар­ний батальйон підлягають військовослужбовці строкової служби, засуджені на строк до шести місяців, оскільки ч. 1 ст. 62 КК 2001 р. передбачає, що зазначений вид по­карання призначається на строк від шести місяців до двох років.
 

[57] Пункт 13 передбачає перехідні правила призначення покарання за сукупністю злочинів та сукупністю вироків.
 

[58] Пункт 10 розділу I і розділ II - із змінами, внесеними Указом Президії Верховної Ради УРСР від 12 січня 83 р. // ВВР УРСР. - 1983. - № 4. - Ст. 50.