Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 327. Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції

             Заготівля, перероблення з метою збуту або збут продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад допустимі рівні, якщо вони створили загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або запо­діяли шкоду здоров’ю потерпілого, -

караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

             Заготівля, перероблення з метою збуту або збут продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад допустимі рівні, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

          Предметом цього злочину є продукти харчування та інша продукція, радіоак­тивно забруднена понад допустимий рівень.

Продукти харчування - будь-які продукти, що в натуральному вигляді чи після відповідної обробки вживаються людиною в їжу або для пиття (хліб, крупи, борошно, цукор, м’ ясо, молоко, яйця, риба тощо).

Під іншою продукцією розуміють продукти сільськогосподарського та іншого (на­приклад, морського) походження, призначені для годування худоби (різні корми), лісо­матеріали, будівельні матеріали та вироби з них, для використання у промисловості, побуті як технічної сировини (льон, конопля тощо) чи у медицині (лікарські трави, плоди тощо).

Обов’язковою ознакою предметів цього злочину є їх радіоактивне забруднення понад допустимі рівні. Це означає, що продукти харчування чи інша продукція або мають на своїй поверхні частки радіоактивного матеріалу у вигляді пилу або радіоак­тивні частки містяться у самих клітинах рослин чи тварин, іншої продукції.

Визначення радіоактивного забруднення та його рівнів, а також органів контролю за рівнем такого забруднення міститься у Законі України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» від 14 січня 1998 р. (ОВУ. - 1998. - № 6) з наступними змінами, в інших нормативно-правових актах. Зокрема, функції радіологічного контролю за продуктами харчування, що реалізуються підприємствами торгівлі та громадського харчування незалежно від форм власності, покладено на Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів та на її органи на місцях, а контроль за продуктами харчування, які реалізуються на ринках, - на санітарно-епідеміологічну службу.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року N° 796- XII (ВВР УРСР. - 1991. - 16 квіт.(№ 16). - Ст. 200) зі змінами виробництво та реа­лізація продукції, радіоактивна забрудненість якої перевищує допустимі рівні вмісту радіонуклідів, за винятком продукції науково-виробничого та дослідного характеру, забороняються. У разі неможливості використання та переробки продукції, забрудне­ної радіонуклідами понад затверджені допустимі рівні, вона підлягає вилученню та знищенню у порядку, встановленому КМУ, з відшкодуванням пов’язаних із цим витрат виробниками забрудненої продукції.

             Об’єктивна сторона цього злочину передбачає вчинення альтернативних діянь у вигляді: 1) заготівлі або 2) перероблення, або 3) збуту радіоактивно забрудненої продукції та настання наслідків у вигляді: 1) створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або 2) заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого.

Заготівля продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад допустимі рівні, - це дії зі збирання врожаю сільськогосподарських культур, ловлі риби, добування дичини, збирання грибів, плодів диких рослин тощо.

Переробка цієї продукції - це вплив будь-яким способом на продукти харчування або іншу продукцію з метою надання їм придатності для вживання як у готовому ви­гляді, так і як напівфабрикату (сушка, заморожування, витягнення, кип’ятіння, змі­шання тощо).

Збут - це випуск будь-яким способом в обіг продуктів харчування або іншої ра­діоактивно забрудненої продукції. Такий збут може бути оплатним (продаж, обмін) або безоплатним (дарування, пригощання).

Про наслідки у вигляді створення загрози загибелі людей чи настання інших тяж­ких наслідків, заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого див. коментар до ст. 326 КК.

Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції має бути обов’ язково причинно пов’ язано із настанням наслідків, передбачених ст. 327 КК.

             Злочин вважається закінченим з моменту настання наслідків, передбачених частинами 1 або 2 ст. 327 КК.

             Суб’єктивна сторона цього злочину характеризується умисною формою вини щодо діяння і необережністю щодо зазначених наслідків. Обов’язковою ознакою за­
 

 

готівлі і перероблення продуктів харчування чи іншої радіоактивно забрудненої про­дукції є наявність мети збуту такої продукції. Заготівля і перероблення цієї продукції для власних потреб не утворює складу цього злочину, а за наявності підстав може утворювати склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 46[39] КУпАП.

             Суб’єкт цього злочину - загальний, ним може бути будь-яка особа, що досягла 16-річного віку. Службові особи за вчинення таких дій підлягають відповідальності за сукупністю злочинів - за ст. 327 КК та відповідним службовим злочином.

             Обтяжуючі обставини цього злочину передбачені в ч. 2 ст. 327 КК, а саме вчинення дій, передбачених ч. 1 цієї статті, якщо вони спричинили: 1) загибель людей або 2) інші тяжкі наслідки.

Загибель людей - це смерть хоча б однієї людини внаслідок дій, що зазначені в ч. 1 ст. 327 КК.

Інші тяжкі наслідки характеризуються заподіянням тяжких тілесних ушкоджень одній особі, середньої тяжкості тілесних ушкоджень двом або більше особам, значних матеріальних збитків державній, громадській організації або громадянам, значною екологічною шкодою внаслідок вказаних дій з радіоактивно забрудненими продукта­ми харчування або іншою продукцією тощо.