Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 310. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель

             Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кіль­кості від ста до п’ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п’ятдесяти рослин -

караються штрафом від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

             Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи коно­пель особою, яка була засуджена за цією статтею чи яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 309, 311, 317 цього Кодексу, або вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, а також незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості п’ятисот і більше рослин чи конопель у кількості п’ятдесят і більше рослин -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

(Стаття 310 у редакції законів України № 270-УЇ від 15 квітня 2008р. та № 1165-УІ від 19 березня 2009 р.)
 

 

виділення наркотично активних алкалоїдів водою або органічними розчинниками) отримують опій екстракційний у розчиненому, смолоподібному або твердому стані.

Коноплі (каннабіс) - поширені назви - посівні (звичайні, культурні), іноді - індій­ські - однорічна рослина, у якій плодоносні та квітучі верхівки (суцвіття), пилок і смола містять тетрагідроканнабінол - наркотично активний алкалоїд. Наркотичні засоби конопляної групи - марихуана, гашиш, смола каннабісу, гашишне масло, всі ізомери тетрагідроканнабінолу.

За загальним правилом культивування (посів та вирощування) нарковмісних рос­лин, до яких належать снотворний мак та коноплі, з метою виробництва або виготов­лення наркотичних засобів і психотропних речовин може здійснюватися лише підпри­ємствами державної та комунальної власності за наявності у них відповідної ліцензії. Діяльність, пов’язана з культивуванням рослин з низьким вмістом наркотичних засо­бів для промислових цілей (за винятком виробництва чи виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин) може здійснюватися підприємствами всіх форм власності за наявності у них ліцензії на відповідні види діяльності.

Юридичні особи, які не мають ліцензії на культивування зазначених рослин, та фізичні особи, які є власниками або користувачами земельних ділянок, на яких рос­туть ці рослини, зобов’язані їх знищити. Таким чином, посів або вирощування в Укра­їні снотворного маку чи конопель без належного дозволу буде в усіх випадках проти­правним.

Судова практика свідчить, що для кваліфікації дій винного за ст. 310 КК необхід­но встановити, що винна особа посіяла або вирощувала саме снотворний (опійний) мак чи інші культури, що містять наркотичні засоби. Так, постановою президії Одесь­кого обласного суду від 17 червня 1992 р. було скасовано вирок суду Березівського району Одеської області щодо С. у частині засудження його за вирощування опійного маку із закриттям справи за відсутністю в його діях складу цього злочину. При пере­гляді справи встановлено, що у ній відсутні докази, які свідчили б про те, що С. ви­ростив саме опійний мак, а не олійний (ПУ. - 1993. - № 1. - С. 44). Таким чином, суд дійшов висновку, що при притягненні особи до відповідальності за культивування (посів та вирощування) снотворного маку та подібних рослин слід пересвідчуватись, що особою вирощувались саме рослини, які містять наркотичні засоби.

          Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 310 КК, полягає у двох альтер­нативних діях, а саме: у незаконних: 1) посіві або 2) вирощуванні снотворного маку чи конопель.

Незаконними є посів або вирощування снотворного маку чи конопель, якщо такі дії вчинені з порушенням Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом нар­котичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, за­твердженого Постановою КМУ від 3 червня 2009 р. № 589 (ОВУ. - 2009. - № 44. - Ст. 1477) з наступними змінами.

Посів снотворного маку чи коноплі - це дії, спрямовані на висів насіння рослин або розсади без належного дозволу на будь-яких земельних ділянках, як спеціально підготовлених, так і пустих. Придбання насіння, його пророщування, а також при­дбання розсади з метою подальшого вирощування маку снотворного чи конопель слід кваліфікувати як готування (ст. 14 КК) до вчинення злочину, передбаченого ст. 310 КК.

Способи, засоби посіву, а також його місце (присадибні ділянки, поля господарств, пустирі) значення для кваліфікації не мають.

Вирощування снотворного маку чи коноплі - це догляд (рихлення, прополювання, букетування, прорідження, полив, підживлення тощо) за посівами та сходами з метою доведення їх до стадії дозрівання. Причому для наявності вказаного діяння не має значення, посадив ці рослини сам винний, висіяні вони будь-ким іншим або є дико­рослими.

За ч. 1 ст. 310 КК підлягають кваліфікації дії осіб, які здійснили посів чи вирощу­вання снотворного маку у кількості від ста до п’ятисот рослин чи конопель у кількос­ті від десяти до п’ятдесяти рослин. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості до ста рослин чи конопель у кількості до десяти рос­лин - тягнуть за собою адміністративну відповідальність за ст. 1062 КУпАП.

При підрахунку кількості рослин (для кваліфікації скоєного за частинами 1 або

                       ст. 305 КК чи за ст. 1062 КУпАП), окремою рослиною вважається та, яка має само­стійний корінь, а кількість її стебел в розрахунок не береться. При підрахунку кіль­кості рослин різних видів (наприклад, маку снотворного й конопель) допускається їх складання.

            Злочин вважається закінченим: при посіві снотворного маку чи конопель -

                       моменту здійснення будь-яких дій, спрямованих на висів насіння або розсади таких рослин (внесення насіння або посадки розсади в ґрунт незалежно від подальшого проростання чи зростання рослин, розміру площі); при їх вирощуванні - з моменту, коли винна особа почала доглядати (вчинила будь-які дії з догляду) за вже посіяними рослинами незалежно від того, чи були вирощені снотворний мак чи коноплі, чи був зібраний урожай і вироблено (виготовлено) наркотичні засоби.

            Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

При кваліфікації діянь за ч. 1 ст. 310 КК мотив і мета незаконного посіву або ви­рощування снотворного маку чи конопель не має значення.

При незаконному посіві або вирощуванні снотворного маку чи коноплі, що вчи­няються за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 310 КК) обов’язковою є спеці­альна мета - збут цих рослин.

            Суб’єкт злочину загальний; особа, яка досягла 16-річного віку.

            Обтяжуючими обставинами цього злочину ч. 2 ст. 310 КК визнає дії, перед­бачені ч. 1 цієї статті, якщо вони вчинені: 1) особою, яка була раніше засуджена за цією статтею чи 2) яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 309, 311, 317 КК; або 3) за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, або 4) у кількості снотворного маку п’ятисот і більше рослин, конопель - п’ятдесят і більше рослин.

            Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була раніше засуджена за цією статтею, передбачає рецидив тотожних злочинів. Він має місце за умови, що судимість за раніше вчинений злочин, передбачений ст. 310 КК, не була погашена чи знята (докладніше про рецидив злочинів див. коментар до ст. 34 КК).

            Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 309, 311, 317 КК, являє собою повторність однорідних злочинів (докладніше про таку повторність див. ко­ментар до ст. 32 КК).

Слід зазначити, що така ознака, як повторність тотожних злочинів, не передбаче­на ст. 310 КК. Якщо особа повторно вчинила посів або вирощування снотворного маку чи конопель (наприклад, вирощувала його на присадибній ділянці декілька років під­ряд), ця обставина не враховується при кваліфікації вчиненого, але обов’язково має бути зазначена при формулюванні обвинувачення особи.

Посів та вирощування цих культур - різні та розділені у часі дії. Вони можуть вчинятися як однією особою, так і різними особами, як щодо одного виду рослин, так і щодо різних. Самі по собі ці дії повторності не утворюють.

             Про дії, передбачені ч. 1 ст. 310 КК, вчинені за попередньою змовою групою осіб, див. коментар до ч. 2 ст. 28 КК. Незаконні посів або вирощування снотворного маку чи конопель, що були здійснені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, вважаються закінченими незалежно від досягнення особами цієї мети. Якщо ж урожай буде фактично реалізовано, такі дії необхідно кваліфікувати за сукупністю

ч.  2 ст. 310 КК та відповідною частиною ст. 307 КК.

             Дії особи, яка незаконно виростила мак снотворний чи коноплі, а потім неза­конно їх зберігала, перевозила, пересилала, збувала або виготовляла з них інші нар­котичні засоби, необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених стат­тями 310 і 307 чи 309.