Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 312. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

             Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства з метою подальшого збуту, а також їх збут для виробництва або виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів -

караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

             Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя або здоров’я, чи з погрозою застосування такого насильства, або у великих розмірах, а також за­володіння прекурсорами шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

          Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені органі­зованою групою або в особливо великих розмірах, розбій з метою викрадення прекурсорів, а також їх вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з по­збавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

(Стаття 312 у редакції Закону України № 270-УІ від 15 квітня 2008 р.)

             Предметом цього злочину виступають прекурсори (їх поняття, а також ви­значення їх розміру див. у п. 1 коментаря до ст. 305 КК). Саме за предметом слід головним чином розмежовувати цей злочин та злочин, передбачений ст. 308 КК (пред­метом його є наркотичні засоби, психотропні речовини чи їх аналоги), адже за змістом об’єктивної сторони вони є однаковими.

У випадку, коли поряд із прекурсорами предметом цього злочину були також нар­котичні засоби чи психотропні речовини, вчинене належить кваліфікувати за сукуп­ністю злочинів, передбачених статтями 312 та 308. У такому випадку, вирішуючи питання про кваліфікацію вчиненого за розміром прекурсорів, що стали предметом злочину, слід складати лише кількість прекурсорів різних видів. Об’єднувати їх кількість із кількістю наркотичних засобів чи психотропних речовин, що також стали предметом цього злочину, неприпустимо (п. 21 ППВСУ від 26 квітня 2002 р. № 4).

             Об’єктивна сторона цього злочину може виражатися у вчиненні хоча б однієї з таких дій, як: 1) викрадення шляхом крадіжки та грабежу (насильницького та нена­сильницького) прекурсорів або 2) їх привласнення, або 3) вимагання, або 4) заволо­діння ними шляхом шахрайства, або 5) зловживання службовою особою своїм служ­бовим становищем, або 6) розбій з метою викрадення прекурсорів (зміст цих дій збігається зі змістом дій, передбачених ст. 308, про поняття їх див. коментар до ст. 308 КК), або 7) збут прекурсорів (визначення змісту збуту прекурсорів див. у ко­ментарі до ст. 307 та до ч. 2 ст. 311 КК).

При кваліфікації дій винного у разі здійснення ним збуту прекурсорів слід мати на увазі, що за ст. 312 КК слід кваліфікувати вчинене, у разі якщо збуту прекурсорів передувало викрадення їх чи привласнення іншим способом, передбаченим ст. 312 КК. У випадку, якщо прекурсори було вироблено, виготовлено чи придбано цією особою (а не викрадено чи іншим шляхом привласнено), вчинене належить кваліфікувати за

ч.  2 ст. 311 КК. Злочини, передбачені ст. 312 та ч. 2 ст. 311 КК (у формі збуту прекур­сорів), слід розрізняти також за ознакою наявності спеціальної мети (див. наступний пункт коментаря до цієї статті).

             Суб’єктивна сторона злочину, крім прямого умислу, передбачає: для викраден­ня, привласнення, вимагання прекурсорів, заволодіння ними шляхом шахрайства та зловживання службовою особою своїм службовим становищем спеціальну мету - по­дальший збут для виробництва або виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; для збуту прекурсорів - наявність мети подальшого вироб­ництва або виготовлення з них наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів.

Незаконне заволодіння цими речовинами без мети збуту має кваліфікуватися за відповідними статтями КК, які передбачають відповідальність за злочини проти чужо­го майна.

У разі, коли особа заволоділа прекурсорами без мети їх збуту, а через певний про­міжок часу збула їх особам, які займаються виготовленням наркотичних засобів або психотропних речовин, вчинене нею потрібно кваліфікувати за сукупністю злочинів за статтями, що передбачають відповідальність за викрадення або інше незаконне посягання на чуже майно, та ст. 312 КК за ознакою збуту (п. 11 ППВСУ від 26 квітня 2002 р. № 4).

Викрадення чи інше заволодіння прекурсорами, зазначеними у ст. 312 КК спосо­бами без мети збуту, але для виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин для особистого вживання, потрібно кваліфікувати за сукупністю відповід­ного злочину проти чужого майна та як готування до злочину, передбаченого ст. 309 КК, а якщо викрадені прекурсори певний час зберігалися - і за ст. 311 КК.

При розмежуванні злочинів, передбачених ст. 312 та ч. 2 ст. 311 КК (у формі збуту), слід мати на увазі, що вчинене належить кваліфікувати за ст. 312 КК тіль­ки у разі, якщо збут прекурсорів було здійснено з метою виробництва або виго­товлення наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів; для кваліфі­кації за ч. 2 ст. 311 КК не має значення, з якою метою винним було здійснено збут прекурсорів.

             Суб’єкт злочину - загальний; особа, яка досягла 16-річного віку. Якщо ж зазна­чені діяння вчиняє службова особа з використанням свого службового становища, її дії слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 312 КК.

             Обтяжуючі обставини злочину передбачені у ч. 2 ст. 312 КК: вчинення дій, передбачених ч. 1 ст. 312 КК: 1) повторно або 2) за попередньою змовою групою осіб, або 3) із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя або здоров’я, чи з погрозою застосування такого насильства, або 4) у великих розмірах, а також 5) за- володіння прекурсорами шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем, а особливо обтяжуючі - у ч. 3 ст. 312 КК: дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, вчиненні: 1) організованою групою або 2) в особливо великих роз­мірах, а також 3) розбій з метою викрадення прекурсорів та 4) їх вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я.

Про зміст обтяжуючих та особливо обтяжуючих обставин злочину див. коментар до ст. 308 КК.