Стаття 122. Зони митного контролю в морських та річкових портах

Зони митного контролю в морських та річкових портах розташовуються в межах, відведених адміністрацією цих портів, територій та акваторій.

Порядок створення та функціонування зон митного контролю у морських та річкових портах визначається Кабінетом Міністрів України.

У коментованій статті визначаються організаційно-правові засади розташування зон митного контролю в морських та річкових портах. Чинним митним законодавством зона митного контролю визначається як місце, визначене митними органами в пунктах пропуску через митний кордон України або в інших місцях митної території України, в межах якого митні органи здійснюють митні процедури.

Згідно зі спільним наказом Держмитслужби України, Адміністрації Держприкордонслужби України та Мінтрансзв'язку України від 01.06.2005 р. №457/438/270, який діє на теперішній час, начальники митних органів за погодженням з відповідним органом охорони державного кордону України, а в морських і річкових портах, аеропортах, на прикордонних залізничних станціях - також за погодженням з адміністрацією цих портів, аеропортів і залізничних станцій встановлюють межі зон митного контролю в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України.

Порядок надання службових приміщень, якими адміністрації морських річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій забезпечують на договірних засадах митні органи, затверджений спільним наказом Мінтрансу та Держмитслужби від 06.03.2003 р. №168.

Відповідно до 4.2 коментованої статті Кабінет Міністрів України визначає порядок створення та функціонування зон митного контролю у морських та річкових тортах. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 р. №1989 затверджені Типова технологічна схема пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, та Порядок здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон.

Усі види контролю у пунктах пропуску для морського, річкового та поромного сполучення здійснюються комісією, що складається з представників органу охорони державного кордону, митного органу, адміністрації порту та агентської організації (морського агента). У разі коли законодавством передбачено здійснення інших видів контролю, до складу комісії включаються представники відповідних контролюючих органів. Для здійснення митного контролю наливних суден до складу комісії можуть включатися представники державної пожежної охорони. У разі потреби з дозволу органу охорони державного кордону і митного органу до складу комісії включаються представники інших державних органів, установ та організацій.

Митний контроль водних транспортних засобів і товарів здійснюється митним органом, як правило, біля причалів або в акваторіях портів. Митний контроль в акваторіях портів здійснюється за погодженням з органом охорони державного кордону. Місця стоянки водних транспортних засобів, посадки і висадки пасажирів визначаються адміністрацією порту за погодженням з митним органом та органом охорони державного кордону. Адміністрація порту не дозволяє капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії порту без відмітки митного органу у відповідному судновому документі.

Контроль українських та іноземних яхт здійснюється комісією на спеціальних причалах (місцях), які визначаються в пункті пропуску для морського, річкового та поромного сполучення.

Митний контроль товарів, що перевозяться членами екіпажів водних транспортних засобів, здійснюється, як правило, на борту цих транспортних засобів. Митний контроль товарів, що перевозяться пасажирами, як правило, здійснюється в оглядовому залі порту.

У разі, коли є підстави вважати, що водні транспортні засоби і товари переміщуються через митний кордон з порушенням норм Митного кодексу України та інших законодавчих актів з питань митної справи, здійснюється митний огляд водних: транспортних засобів, а також транспортних засобів, товарів та особистих речей, що переміщуються ними. У разі виявлення фактів порушення митних правил або законодавства на будь-якому етапі здійснення митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів, а також транспортних засобів і товарів посадова особа митного органу зобов'язана вжити заходів, передбачених законодавством.

Загальні засади, що стосуються розташування зон митного контролю, порядок створення зон митного контролю див. у коментарі до гл. 7 МК.