Стаття 127. Митний контроль за вантажними операціями у водному сполученні

Вивантаження товарів із суден закордонного плавання та завантаження товарів на зазначені судна здійснюються з дозволу митного органу та під його контролем згідно з товаросупровідними документами, передбаченими законодавством України. Пропуск через митний кордон України товарів, що перевозяться в міжнародному водному сполученні, здійснюється на підставі оформлених митних декларацій.

Відповідно до коментованої статті навантаження та розвантаження суден закордонного плавання, а також проведення допоміжних операцій з товарами (кріплення, розкришення тощо) у період роботи комісії допускається за згодою членів комісії, уповноважених здійснювати контроль транспортних засобів та відповідних товарів, з проставленням відмітки в декларації про вантаж. Митний орган веде облік транспортних засобів і товарів, що вивантажуються із судна закордонного плавання. Слід зауважити, що у разі виявлення розбіжностей між фактичною кількістю транспортних засобів і товарів та даними, зазначеними у вантажних документах, або у разі виявлення пошкоджених із слідами розпакування вантажних місць складається акт-повідомлення. який підписується представниками адміністрації порту і митного органу, капітаном судна або іншою уповноваженою перевізником особою.

Після розвантаження судна закордонного плавання в генеральному акті, який підписується представниками адміністрації порту, митного органу і судна, зазначається кількість місць та маса зданих судном і прийнятих портом товарів. Один примірник

генерального акта зберігається в митному органі. Дозвіл митного органу на вивезення транспортних засобів і товарів із зони митного контролю і порту надається на підставі оформлених митних декларацій у порядку, встановленому Держмитслужбою.

Перебування в зоні митного контролю транспортних засобів і товарів, митне оформлення яких закінчено, не допускається, крім випадків, коли таке перебування є наслідком функціональної і технологічної діяльності порту або митний орган одержав від інших контролюючих органів інформацію про можливе порушення законодавства під час митного оформлення цих транспортних засобів і товарів.

До початку завантаження на судно закордонного плавання транспортних засобів і товарів декларант або уповноважена ним особа подає митному органу доручення на навантаження. Підставою для оформлення такого доручення є митна декларація з відміткою митного органу про закінчення митного контролю. У разі надходження транспортних засобів і товарів, що були оформлені в інших митних органах і перебувають під митним контролем, разом з митною декларацією подаються товаросупровідні документи. Оформлене митним органом доручення на навантаження є підставою для завантаження зазначених у ньому транспортних засобів і товарів на судно закордонного плавання. З метою запобігання простою транспортного засобу, дозволяється оформлення доручень на навантаження за відсутності оригіналу митної декларації. Пропуск через митний кордон транспортних засобів і товарів здійснюється тільки за умови надання оригіналу митної декларації з відміткою митного органу про закінчення митного оформлення.

Після закінчення завантаження судна закордонного плавання декларант або уповноважена ним особа подає митному органу вантажні документи для пропуску транспортних засобів і товарів через митний кордон.

Що стосується документів, які необхідно надати для здійснення митного контролю, то це питання розглянуто в коментарі до ст. 124 МК.

Митний контроль та митне оформлення товарів, які переміщуються на суднах (при ввезенні з-за кордону), мають такі особливості:

- вивантаження товарів із суден, що прибули з-за кордону, проводиться на підставі вантажних документів з дозволу митного органу й під його контролем; на вантажних документах посадові особи митних органів мають право робити написи із застереженнями, які забороняють або регулюють процес вивантаження і є обов'язковими для виконання всіма особами, що беруть участь у процесі вивантаження;

- вивантаження товарів здійснюється в зони митного контролю (склади, термінали, відкриті майданчики, причали), розташовані на території морських (річкових) пунктів пропуску порту, або транспортні засоби, що перебувають у цих зонах;

- для здійснення контролю за вивантаженням судна адміністрацією порту або іншими уповноваженими особами митному органу подаються документи (тальманська розписка тощо), які відображають результати вивантаження товарів у зону митного контролю або на транспортні засоби, що перебувають у ній. Один примірник тальманської розписки, завірений підписом тальмана, залишається митному органу.

Митний контроль та митне оформлення товарів, які переміщуються на суднах (при вивезенні за кордон), здійснюються із дотриманням таких вимог:

- при надходженні на територію порту товарів, які переміщуються під митним контролем, митним органом призначення проводиться підтвердження їх надходження на підставі оформлених митним органом відправлення документів контролю доставки (далі - ДКД);

- до початку навантаження товарів на судно вантажовласник або уповноважена ним особа подає митному органу доручення на навантаження; підставою для

оформлення доручення на навантаження є вантажна митна декларація або інший документ, який відповідно до законодавства України є підставою для переміщення товарів через митний кордон України. У разі надходження товарів, які були оформлені іншими митними органами та перебувають під митним контролем, подаються також товаросупровідні документи;

- у разі потреби на вимогу митного органу вантажовласник або уповноважена ним особа подає список товарів (список доручень на навантаження), які плануються для навантаження на заявлене судно; після перевірки відповідності даних, зазначених у дорученнях на навантаження, даним вищевказаних документів і за відсутності зауважень інспектор на дорученні на навантаження проставляє відбиток особистої номерної печатки; оформлене таким чином доручення є підставою для навантаження зазначених у ньому товарів на судно;

- доручення на навантаження подається митному органу в п'яти примірниках, один з яких залишається у справах митного органу для контролю за навантаженням судна; доручення повинно містити відомості про відправника, одержувача, назву судна, порт відправлення, порт перевантажування та порт призначення, назву й кількість товарів, маркування вантажних місць або транспортних одиниць, реквізити вантажних митних декларацій або інших документів, які відповідно до законодавства України є підставою для переміщення товарів через митний кордон України.