Стаття 131. Дозвіл митного органу на відправлення судна закордонного плавання

Органи управління портом не дозволяють капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії порту без відмітки митного органу на відповідному судновому документі.

Для тимчасового відходу судна із порту у зв'язку з дією непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей дозвіл митного органу не обов'язковий.

Відповідно до чинного митного законодавства під судном закордонного плавання розуміється судно, що здійснює міжнародні перевезення. Акваторією морського порту є відведені порту водні простори.

Відповідно до ч. 1 коментованої статті дозвіл капітану судна закордонного плавання виходити з акваторії порту надається органом управління портом з дозволу митного органу. Відповідно до 3.2.8. Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними, затвердженої наказом Державної митної служби України від 17.09.2004 р. №678, адміністрація порту не дозволяє капітанові судна виходити з акваторії порту без відмітки митного органу на судновій ролі. Що стосується визначень "непереборна сила", "стихійне лихо" - див. коментар до ст. 126 МК. Відповідно до вищезгаданої Інструкції для тимчасового відходу судна з порту у зв'язку з дією непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей отримувати дозвіл митного органу необов'язково.