Стаття 132. Митний контроль за переміщенням товарів через борти іноземних військових кораблів

Товари, що переміщуються через борти іноземних військових кораблів на митну територію України або у зворотному напрямку, підлягають митному контролю та митному оформленню.

Коментована стаття регламентує порядок здійснення митного контролю за переміщеннями товарів через борти іноземних військових кораблів.

Відповідно до положень коментованої статті митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються через борти іноземних військових кораблів, здійснюється комісією, що складається з представників органів охорони державного кордону, митних органів, адміністрації порту. У разі, коли законодавством передбачено здійснення інших видів контролю (санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного та контролю за переміщенням культурних цінностей), до складу комісії включаються представники органів державної влади, які здійснюють такі види контролю (далі - контролюючі органи).

Згідно з п. 4.3.2 Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними, затвердженої наказом Державної митної служби України від 17.09.2004 р. №678, митне оформлення військових кораблів та суден забезпечення військово-морських сил іноземних держав здійснюється митним органом за участю представників центрального органу виконавчої влади з питань оборони. Особисті речі членів військової команди (предмети першої необхідності, пов'язані насамперед із забезпеченням життєдіяльності членів військових команд, які є їхньою власністю і які призначені виключно для особистого користування, але не можуть бути відчужені або передані іншим членам військової команди) підлягають митному оформленню у загальному порядку.

Особливістю здійснення митного контролю є те, що військові кораблі та судна забезпечення військово-морських сил, укомплектовані повністю військовою командою, які перетинають митний кордон України, митному оглядові не підлягають. Судна забезпечення військово-морських сил, укомплектовані змішаною командою, що виконують завдання військово-оперативного характеру, при перетині митного кордону України звільняються від огляду, якщо інше не передбачено законодавчими актами України. Командири зазначених військових кораблів і суден забезпечення військово-морських сил несуть відповідальність за дотримання членами екіпажів митного законодавства України.