Стаття 129. Митний контроль каботажних суден

Судна каботажного плавання, що плавають під Державним Прапором України, а також судна каботажного плавання, що плавають під іноземним прапором, за умови одержання на це дозволу центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, перебувають під митним контролем протягом усього часу каботажу. Митне оформлення таких суден здійснюється документально після повернення з рейсу на підставі письмового повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в порти інших держав і не причалювало до суден закордонного плавання, а при виході в рейс - що цим рейсом не передбачається захід до портів інших держав та причалювання до суден закордонного плавання.

Митне оформлення рибної продукції, виробленої українськими суднами в межах Азово-Чорноморського басейну, здійснюється без оформлення вантажної митної декларації. Оподаткування зазначеної продукції здійснюється відповідно до законів України.

Якщо судно під час рейсу з будь-якої причини заходило в порти інших держав або причалювало до суден закордонного плавання, воно підлягає митному контролю на загальних підставах.

Положеннями коментованої статті врегульоване здійснення митного контролю каботажних суден.

Під каботажним судном, відповідно до чинного законодавства, розуміється судно, що без заходу до портів інших держав здійснює каботажні перевезення між портами України, а також судно флоту рибного господарства, яке здійснює рибогосподарську діяльність у межах Азово-Чорноморського басейну.

Митні органи, в зоні діяльності яких розташовані пункти пропуску, затверджують погодженням з іншими контролюючими органами технологічні схеми здійснення митного контролю для суден каботажного плавання.

Контроль суден для каботажного плавання здійснюється комісією у складі посадових осіб органу охорони державного кордону, митного органу та інспекції державного портового нагляду. Відмітки про проведення контролю проставляються в судновій ролі. Відповідна інформація передається оперативно-черговою службою органів охорони державного кордону в пункт пропуску місця прямування судна.

Судна каботажного плавання перебувають під митним контролем протягом усього часу каботажу. Під час перебування судна під митним контролем причалювання до нього будь-яких плавучих засобів здійснюється за наявності дозволу митного органу та органу охорони державного кордону.

Українські судна, а також іноземні судна, за умови одержання дозволу Міністерства транспорту та зв'язку України на каботажне плавання, перебувають під митним контролем протягом усього часу каботажу. Митне оформлення таких суден здійснюється документально після повернення з рейсу на підставі письмового повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в порти інших держав і не причалювало до суден закордонного плавання, а при виході в рейс - на підставі письмового повідомлення капітана судна про те, що цим рейсом не передбачається заходження до портів інших держав та причалювання до суден закордонного плавання. Митний контроль та митне оформлення суден каботажного плавання, які при здійсненні каботажу заходили до іноземних портів або підходили до суден закордонного плавання, здійснюються на загальних підставах.

Для здійснення митного оформлення судна каботажного плавання адміністрацією судна подаються такі документи:

- декларація про вантаж;

- суднова роль;

- список пасажирів;

- список запасів споживання;

- вантажні документи;

- копія документа, що підтверджує національну належність судна;

- копія документа, що підтверджує право власності на судно. У разі потреби подаються інші документи, передбачені законодавством України. Усі подані документи мають бути засвідчені судновою печаткою та підписом капітана судна.

Інспектор, відповідальний за здійснення митного оформлення документів, при вибутті судна в каботажне плавання, виконує такі дії: звіряє відомості, заявлені у декларації про вантаж, з наявними в митному органі відомостями про вантажні операції, за відсутності зауважень робить на судновій ролі запис: "Відхід судна дозволено", робить на декларації про вантаж запис для митного органу призначення такого змісту: "Судну дозволено відхід у порт (назва порту). Капітану вручено: Декларацію про вантаж. Суднову роль. Інші документи (у разі потреби)", зазначає кількість аркушів вручених документів і відомості про наявність та кількість товарів, що перебувають під митним контролем на борту судна, накладене митне забезпечення тощо й завіряє зроблені записи відтиском особистої номерної печатки. Під цим записом на декларації про вантаж представник капітана судна робить власноручно запис: "Документи отримав", ставить підпис та прізвище. Один примірник оформленої декларації про вантаж залишається у справах митного органу відправлення і є підставою для зняття суднової справи з контролю. Примірник оформленої декларації про вантаж надається представнику адміністрації судна або морському агенту для подання митному органу призначення. Після прибуття судна каботажного плавання в порт призначення капітан судна або його уповноважений представник зобов'язаний пред'явити митному органу призначення вручені митним органом відправлення документи для митного контролю та митного оформлення. Інспектор митного органу призначення робить запис у декларації про вантаж про прибуття судна (наприклад, "прибуття до порту (назва порту)" і засвідчує його відбитком особистої номерної печатки.