Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 1253. Посвідчення заповіту при свідках

1.  На бажання заповідача його заповіт може бути посвідчений при свідках.

2.  У випадках, встановлених абзацом третім частини другої статті 1248 і статтею 1252 цього Кодексу, присутність не менш як двох свідків при посвідченні заповіту є обов´язковою.

3. Свідками можуть бути лише особи з повною цивільною дієздатністю.

4.  Свідками не можуть бути:

1)  нотаріус або інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт;

2) спадкоємці за заповітом;

3) члени сім´ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом;

4) особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт.

5. Свідки, при яких посвідчено заповіт, зачитують його вголос та ставлять свої підписи на ньому.

6. У текст заповіту заносяться відомості про особу свідків.

При посвідченні заповіту на бажання заповідача можуть бути присутні свідки.

Якщо заповідач внаслідок фізичної вади позбавлений можливості самостійно прочитати заповіт, то посвідчення такого заповіту має здійснюватися не менш як при двох свідках (ст. 1248 ЦК). За участю свідків посвідчуються заповіти в порядку ст. 1252 ЦК при посвідченні заповіту посадовою, службовою особою. Присутність свідків в цих двох випадках є обов´язковою.

Свідком може бути особа тільки з повною цивільною дієздатністю (див. коментар до ст. 34 ЦК). Нотаріус, службова, посадова особа, що посвідчує заповіт, спадкоємці за заповітом, члени їх сім´ї та родичі, особи, що самі не здатні прочитати або підписати заповіт, свідками бути не можуть.

Свідки зачитують заповіт уголос, підписують його. При цьому до тексту заповіту заносяться відомості про особу свідків відповідно до документів, що посвідчують їх особу.

Нотаріус або службова особа, яка посвідчує заповіт, повинна попередити свідків про необхідність додержання таємниці заповіту (ст. 1255 ЦК).

Враховуючи, що в зазначених випадках присутність свідків є обов´язковою, відсутність їх при складанні заповіту тягне його недійсність, а невідповідність свідків перерахованим вимогам може бути підставою для визнання заповіту недійсним.