Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 516. Порядок заміни кредитора у зобов'язанні

1. Заміна кредитора у зобов´язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

2. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов´язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов´язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Відповідно до вимог ст. 527 цього Кодексу одним з елементів належного виконання зобов´язання, яке виступає кінцевою ціллю будь-якого зобов´язання, є виконання його належному кредиторові належним боржником. Тому при заміні сторони у зобов´язанні інша сторона повинна певною мірою приймати у цьому участь.

Оскільки перехід прав вимоги становить предмет відносин тільки старого кредитора та нового кредитора, а боржнику повинно бути байдуже, кому саме виконувати зобов´язання, його згоди на цесію на потребується. Однак все ж таки йому необхідно повідомити про заміну кредитора, інакше він вправі виконати зобов´язання колишньому, а не новому кредиторові.

Таким чином, ризик виконання боржником зобов´язання старому кредитору, не дивлячись на поступку прав, несе первісний кредитор. Мається на увазі, що неповідомлення боржника про здійснену заміну кредитора, до того ж неодмінно у письмовій формі, позначає його право виконати зобов´язання первісному кредитору і таким чином припинити зобов´язання, тим самим породжуючи відповідальність цедента перед цесіонарієм. Крім того, ст. 516 ЦК позбавляє боржника необхідності вимагати доказів того, що виконання приймається належним кредитором, оскільки знімає з нього ризик виконання зобов´язання неналежній стороні, передбачений ст. 527 ЦК (докладніше дивись коментар до вказаної статті). Неповідомлення належним чином боржника про заміну кредитора також впливає на обсяг заперечень, які він може висувати проти вимог нового кредитора (див. ст. 518 ЦК та коментар до неї).

Діюче українське законодавства не встановлює вимог щодо змісту повідомлення, яке надсилається (передається) боржнику у випадку заміни кредитора у зобов´язанні. Тому воно може бути зроблено у довільній, бажано письмовій формі.