Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 520. Заміна боржника у зобов'язанні

1. Боржник у зобов´язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора.

На відміну від заміни кредитора (ст. 512-520 ЦК) заміна в зобов´язанні боржника завжди є небайдужою кредитору: адже новий, невідомий йому боржник може виявитися несправним, неплатоспроможним і т.п. Тому ЦК передбачає обов´язкову згоду кредитора на заміну боржника, що становить вирішальну її умову. Подібне обмеження зроблено законодавцем з урахуванням безспірної презумпції: від особи боржника залежить можливість реального й належного виконання зобов´язання (додатково див. ст. 527 ЦК та коментар до неї).

У зв´язку з цим переведення боргу можна вважати багатостороннім правочином (договором), в силу якого первісний боржник по зобов´язанню за згодою кредитора переводить свій обов´язок на нового боржника (вибуваючи, таким чином, з цього зобов´язання).

Переведення боргу, як і заміна кредитора у зобов´язанні, опосередковує зміну суб´єктного складу зобов´язання, але залишає незмінним його зміст.

Правове регулювання заміни боржника у зобов´язанні здійснюється на підставі ст.ст. 520-523 ЦК.