Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 517. Докази прав нового кредитора у зобов'язанні

1. Первісний кредитор у зобов´язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

2. Боржник має право не виконувати свого обов´язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов´язанні.

Згідно коментованої статті цедент зобов´язан передати цесіонарію поряд із правом вимоги також і документи, які його засвідчують, а також необхідні для реалізації цього права дані. Аналогічне правило містить в собі ст. 556 цього Кодексу: після виконання поручителем зобов´язання, забезпеченого порукою, кредитор повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов´язок.

Строки та порядок передання документів (даних) встановлюється за домовленістю первісного та нового кредиторів. Якщо домовленість не досягнута, чи заміна кредитора проходить на підставі закону, передання документів здійснюється у строк, передбачений ст. 530 ЦК, тобто у семиденний строк від дня пред´явлення вимоги цесіонарієм про надання йому документів.

У свою чергу, боржник вправі вимагати від нової сторони-кредитора доказів переходу до неї прав по зобов´язанню. До надання таких даних боржник має право не виконувати зобов´язання, не ризикуючи при цьому прострочити (ст. 612 ЦК). Натомість, відповідна ситуація повинна розглядатися як прострочення кредитора, яке тягне наслідки за ст. 613 ЦК.