Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 542. Солідарна вимога кредиторів

1. У разі солідарної вимоги кредиторів (солідарних кредиторів) кожний із кредиторів має право пред´явити боржникові вимогу у повному обсязі.

До пред´явлення вимоги одним із солідарних кредиторів боржник має право виконати свій обов´язок будь-кому із них на свій розсуд.

2.  Боржник не має права висувати проти вимоги одного із солідарних кредиторів заперечення, що грунтуються на таких відносинах боржника з іншими солідарними кредиторами, в яких цей кредитор не бере участі.

3.  Виконання боржником свого обов´язку одному із солідарних кредиторів у повному обсязі звільняє боржника від виконання решті солідарних кредиторів.

4. Солідарний кредитор, який одержав виконання від боржника, зобов´язаний передати належне кожному з решти солідарних кредиторів у рівній частці, якщо інше не встановлено договором між ними.

Цивільне правовідношення, що містить єдину солідарну вимогу декількох кредиторів до одного боржника, має назву активне солідарне зобов´язання. У цьому разі будь-який з кредиторів вправі пред´явити боржникові відповідну вимогу в повному обсязі. Повне належне виконання зобов´язання боржником одному з солідарних кредиторів припиняє його та звільняє боржника від виконання решті солідарних кредиторів.

Подібно до ст. 176 ЦК 1963 р., за ЦК кредитор, що отримав виконання, повинен відшкодувати іншим співкредиторам належні їм частки (за загальним правилом вони є рівними, якщо інше не встановлено договором). Таким чином, між солідарними кредиторами виникає часткове зобов´язання, правила виконання якого передбачені ст. 539 ЦК.

Правила частини четвертої статті, що коментується, не застосовуються, коли це випливає із характеру відносин між співкредиторами, наприклад, коли солідарні кредитори є подружжям, яким майно належить на праві сумісної власності.

ЦК вміщує в собі дві новели щодо питань, присвячених солідарності кредиторів у зобов´язанні. По-перше, спеціальна частина у ст. 542 ЦК забороняє боржнику висувати проти вимоги одного із солідарних кредиторів заперечення, підставою до яких є відносини цього боржника з іншими кредиторами, де даний кредитор не приймав участі.

По-друге, захищаючи інтереси боржника при солідарності на боці кредиторів, йому надається право до того, як хоча б один з співкредиторів пред´явить свою вимогу, виконати зобов´язання будь-якому з солідарних кредиторів. Таке виконання визнається належним та припиняє зобов´язання.