Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 545. Підтвердження виконання зобов'язання

1.  Прийнявши виконання зобов´язання, кредитор повинен на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання частково або в повному обсязі.

2. Якщо боржник видав кредиторові борговий документ, кредитор, приймаючи виконання зобов´язання, повинен повернути його боржникові. У разі неможливості повернення боргового документа кредитор повинен вказати про це у розписці, яку він видає.

3.  Наявність боргового документа у боржника підтверджує виконання ним свого обов´язку.

4. У разі відмови кредитора повернути борговий документ або видати розписку боржник має право затримати виконання зобов´язання. У цьому разі настає прострочення кредитора.

Оскільки виконання зобов´язання повинно проводитись за ініціативою, перш за все, боржника, який зобов´язаний докладати всіляких зусиль для його здійснення, а невиконання зобов´язання презюмується, доки не доведено інше, боржник має гарантувати себе для подальшого захисту своїх інтересів шляхом отримання відповідного підтвердження належного виконання зобов´язання.

Відповідно до статті, що коментується підтвердженням належного виконання зобов´язання (яке відповідно до ст. 599 ЦК припиняє його існування як такого), незалежно від того, чи оформлено воно у письмовій формі, чи ні, є розписка кредитора про одержання виконання частково або в повному обсязі. Крім того, підтвердженням виконання належним чином може бути також борговий документ, наявність якого у боржника підтверджує виконання, навіть без поміток про це кредитора або його окремої розписки.

Складання розписки про одержання виконання — обов´язок кредитору, який виникає на вимогу боржника. У той самий час повернення боржникові відповідного боргового документа (при його наявності) — безумовний обов´язок кредитора. При неможливості повернення такого документа кредитор повинен вказати про це у розписці, яку він видає боржнику (знов-таки на вимогу останнього).

Документ, що підтверджує виконання зобов´язання, може бути складений у довільній формі, але ж в деяких випадках його реквізити встановлюються нормативними актами про відповідні види договорів (наприклад, про договір поставки, перевезення і т.ін.).

Якщо кредитор відмовляється документально завірити виконання зобов´язання (повернути борговий документ чи видати розписку), боржник має право затримати виконання зобов´язання, доки кредитор не змінить своєї позиції. Оскільки затримка виконання у цьому випадку виникла з вини кредитора, він вважається таким, що прострочив, що тягне за собою настання низки певних негативних для нього наслідків (див. ст. 613 ЦК і коментар до неї).