Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

3. Загальна характеристика техніко-криміналістичного дослідження документів (техніко-криміналістичної документалістики)

Під час техніко-криміналістичного дослідження письмових документів вирішуються дві групи завдань:

 • ідентифікаційні;
 • діагностичні.

До пеідентифікаційних відносять:

-   встановлення відносної та абсолютної давності виконання документа;

-    встановлення місця виготовлення документа;

-    встановлення спільного походження різних документів;

-    визначення умов зберігання документів;

 

 • встановлення факту і способу підроблення або видозмінення документа;
 • відновлення пошкодженого тексту документа або самого матеріалу документа;
 • підсилення слабковидимих, виявлення невидимих і прихованих записів, а також закреслених, залитих, заклеєних, пошкоджених або спалених документів;
 • установлення матеріалів письма або друку (наприклад, чи виконано запис пастою, що є в конкретному стрижні ручки);

-   встановлення способу виготовлення документа;

-   встановлення способу виконання в документі окремих його реквізитів тощо.

До ідентифікаційних завдань можна віднести:

-    ідентифікація цілого документа за його частинами;

-    ідентифікація штампів, печаток за їх відсотками;

-    ідентифікація друкарської машинки за текстом;

-    ідентифікація виконавця машинописного тексту;

 

 • встановлення конкретних друкарських апаратів і засобів виконання всього документа або певні його реквізити;
 • встановлення групової належності матеріалу, яким зроблено запис (марки олівця, джерела походження паперу, інших матеріалів написаного)та ін.

Отже, техніко-криміналістичне дослідження документів проводиться з метою встановлення:

-    справжності документів,

-    установлення часу, способу і засобів їх виготовлення;

-   виявлення ознак повного або часткового підроблення документів;

-   невидимих і слабко видимих записів;

-   відновлення змісту пошкоджених, спалених документів тощо.

Безпосередніми об'єктами техніко-криміналістичного дослідження документів є:

-   рукописні тексти і машинописні тексти; -документи, виготовлені поліграфічним способом, їхні

фрагменти, зокрема: бланки документів, цінні папери, грошові білети тощо;

 • знаряддя письма: олівці, кулькові ручки, ручки-пера, фломастери тощо, друкарські машинки, принтери; печатки, штампи;
 • матеріали документів (папір, картон тощо; чорнила, друкарська і штемпельна фарба; стрічки для друкарських машинок, картриджі для принтерів, копіювальний папір; клеї; покрівельні палітурні матеріали тощо);
 • засоби для підроблення документів: витравлювальні, змивальні матеріали та ін.