Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

5. Дослідження машинописних текстів та поліграфічної продукції

  • друкарську,
  • оперативну.

Друкарська виготовляється високим, плоским і трафаретним друком з друкованих форм, а останні становлять собою плоский предмет, на якому є друкувальні та пробільні елементи, що слугують багаторазовому отриманню відбитків.

Оперативно виготовляється з використанням простіших способів друку, а саме: ротапринтні, ротаторні, електрографічні, ксерографічпі, склографічні, гектографічні.

Залежно від виду і способу поліграфічного друку всі друкар-сько-мпожильні засоби (машинки) поділяються на три види:

  • такі види і способи друку, в яких утворення відбитку літери чи знака відбувається за допомоги друкованих форм;
  • засоби копіювання документів, в яких друкована форма відсутня, а розмноження документів відбувається на спеціальних технічних пристроях і паперах (ксерокси);
  • пабірно-друкарські машинки та алфавітно-цифрові друку-вальпі пристрої ЕОМ (принтери, плотери).

Проаналізуймо ознаки різновидів друкованих форм залежно від виду друку:

>  Ознаки виконання тексту високим друком (тоді, коли друковані елементи друкованих форм є вищими (виступають над) пробільними елементами).

Найбільш типовими друкарськими засобами високого друку є засоби типографського набору (ручного і машинного); кліше, зроблені з різних матеріалів.

Ознаками високого друку є: глянцева поверхня відбитку, яка виникає внаслідок великої кількості барви і сильного тиснення; чіткі та рівні краї штрихів, вичавлювання барви за контури і утворення "валика".

Окремі (додаткові) ознаки, що характеризують ручний набір: відмінне забарвлення однойменних літер; сліди деформованих літер; наявність складових від пробільних елементів.

Додаткові ознаки машинного (автоматизованого) набору: сліди прогорання матриці; повторні час від часу дефекти певної матриці; чіткі штрихи графічних елементів.

Додаткові ознаки від кліше на дереві: сліди від'єднання шарів дерева; сліди структури шарів дерева; наявність букв у дзеркальному зображенні.

Додаткові ознаки від кліше на лінолеумній основі: сліди зриву (відокремлень) шару мастики; сліди основи (джуту) лінолеуму; сліди (траси) від ріжучого інструмента.

>  Ознаки виконання тексту плоским друком (від таких друкарсько-мТіожильних засобів, в яких друкуючі елементи друкованої форми містяться нижче площини з пробільними елементами): матова поверхня відбитку; рівномірний розподіл у штрихах барви, розташованої на верхніх волокнах паперу (тобто відсутність слідів тиснення друкованої форми; нерівна межа друкарських знаків; нерівність слідів засаління друкованих форм). Різновидом плоского друку є офсетний та гектографічний друк.

Додаткові ознаки офсетного друку: тонке покриття графічних елементів; потовщення тонких елементів букв.

Гектографія, своєю чергою, може бути желатиновою та спиртовою.

Додаткові окремі ознаки площинної желатинової гектографії: йодистий склад барвника; блідпість барвного покриття; барвник концентрується по краях друкованих знаків у вигляді тонкого обрамлення.

Додаткові окремі ознаки спиртової гектографії: сліди на звороті відбитку від проникнення спирту крізь товщу паперу; значне потовщення тонких штрихів букв; дифузія барвника.

> Ознаки виконання тексту глибоким друком (від таких друкарсько-множильних засобів, в яких друкована форма має заглиблені друкувальні елементи): дробіння зображення штрихів на дрібні елементи однакової форми (квадратики, ромбики, трикутники, відповідно до рисунку растра); елементи знаків на папері віддруковуються з рівними краями; барвник концентрується в середині букви.

У кустарному виробництві форма глибокого друку трапляється зрідка.

Для оперативного друку і розмноження використовують засоби трафаретного, електрографічного (та інших уже названих видів) друку.

Ознаки виконання тексту трафаретним друком: зображення отримується за рахунок проникнення барвника крізь друковану форму. Різновиди: ротаторний друк або звичайний трафарет.

Ротатор - наявність друкованої форми на спеціальній плівці. Ознаки трафаретного друку - дробіння знаків на дрібні елементи сітки, на якій виготовлено друковану форму; великий шар барви по всій площині штриха; сліди відмивання на звороті відтиску; люмінесценція в уф-променях масляних ореолів навколо друкованих знаків; з'єднання в буквах якщо використовувався трафарет.

Окрім ознак друкованих форм, слід знати і ознаки друку-вальних елементів (літер, знаків), які є на поверхні форми.

Друкувальні знаки можуть бути:

  • стандартними,
  • нестандартними.

Стандартні - друкарські шрифти, конструктивні особливості яких визначаються державними стандартами.

Нестандартні - шрифти, виготовлені кустарно або в заводських умовах без додержання державних стандартів.

Ознаки стандартних друкарських знаків: однаковий рисунок однойменних літер, знаків у слові, тексті; однакові розміри літер та їх елементів; рівномірні інтервали між літерами, точне перпендикулярне розташування знаків до ліній рядка, однаковий нахил у тексті, набраному курсивом.

Ознаки нестандартних друкарських знаків: загальний рисунок форм; овали і напівовали цих форм мають неправильну форму, штрихи часто викривлені, мають неоднакову товщину, відсічки різної форми, барвник має перерви, краї штрихів нерівні.

Поліграфічний спосіб відтворення зображень (аналогічно з машинописом) може бути:

  • контактним, коли зображення переноситься на папір безпосередньо з друкованої форми;
  • непрямим, якщо зображення наноситься за допомоги проміжної форми (офсетний друк);
  • безконтактним, якщо зображення є дистанційним, наприклад, електрографічним, ксерографічним способом (ксерокси).

Про ксероксиий спосіб розмноження (ксероксну поліграфію) ми вже вели мову (коротко: оптична система формує на документі електростатичне зображення, яке обробляється електростатичним порошком. Внаслідок неоднорідного розподілу електростатичних зарядів на зображення притягується (прилипає) різна кількість порошку. Потім зайвий порошок видаляється, а залишковий піддається термічній обробці. Частки порошку розм'якшують і з'єднують з волокнами паперу. Так виникає ксерографічне зображення. Воно може бути чорно-білим і кольоровим).

Деякі ксерокопії чорно-білих, особливо текстових, документів важко відрізнити від справжніх.

Водночас за достатнього збільшення (не менш як у 20 разів), у відбитках літер, нанесених ксероксом, можна виявити такі ознаки:

-   тонкі елементи знаків певіддруковані, мають розриви;

-   краї знаків нерівні, оскільки формуються частками порошку, які мають кінцевий розмір (залишковий);

-   у проміжках є помарки;

-     забарвлення штрихів нерівне - поряд із дрібними частками порошку трапляються великі грудки спеченого то-нера, чого в ознаках, нанесеним високим друком, не трапляється.

Ознаки (деякі) кольорових ксероксів: ознаки блиску; у тонких шарах у полі мікроскопа проглядаються додаткові кольори спектра забарвлення від дії часток діелектрика.