Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

7. Техніко-криміналістичне дослідження матеріалів документів, засобів письма та паперових грошей - цінних паперів

Відомі випадки підроблення рисуванням або нанесенням потрібного зображення з використанням спеціально виготовленого кліше розчиненими фарбами (типу цинкових або титанових білил), прописуванням паперу масляними, смолистими або соскоподібними речовинами.

Таке підроблення може бути виявлено за бокового освітлення за наявністю локальних ділянок, що відрізняються від тла за здатністю до відображення, наявністю сторонніх речовин.

Такий "водяний знак" в ультрафіолетових променях інтенсивно люмінесціює. Застосовується підроблення водяних знаків і з використанням хімічних засобів.

Найбільш відомим є нанесення літографічного (літографія -різновид плоского друку, за яким друкування здійснюється з літографського каменю, цинку, алюмінію тощо) водяного знака, а для виготовлення літографської форми може бути використано папір зі справжнього документа.

Підроблення такого елемента захисту, як смуга безпеки, теж відбувається різними способами.

Найбільш простим є імітація смуги рисуванням, наприклад, графітовим олівцем.

Смугу також можуть підробити розміщенням між декількома шарами паперу якогось схожого матеріалу.

Інколи підробляють (відтворюють) не саму смужку, а наявні па ній додаткові елементи.

Наприклад, друкують фарбою мікротекст.

У випадку, коли смуга безпеки частково виходить на поверхню паперу, її зовнішні елементи відтворюють наклеюванням фрагментів із фольги або локальним нанесенням металічного покриття з подальшим імітуванням додаткових елементів різними способами.

Є випадки, коли смугу безпеки, зі справжнього документа, ідо вийшов із використання, витягують і поміщають у підроб-ний документ; це виявляється наявністю здвоєння листів паперу, невідповідністю характеру розміщення смуги в папір, а також дослідженням інших ознак справжності документа.

>  Волокна. У иідробпому бланку наявність волокон у папері відтворюють рисуванням, наклеюванням схожих за кольором і властивостями інших волокон, розміщенням усередину зволоженого паперу з поверхневим обробленням його чи без такого.

Окремі з цих способів підроблення можуть бути виявлені дослідженням документа з незначним збільшенням зві .айгюге освітлення та в ультрафіолетових променях за рахуно. фіксації невідповідності фізичних властивостей волокон справжнім.

>  Поліграфічний захист. У злочинних цілях застосовуються різні способи друку, зокрема й ті, що використовуються для виготовлення справжніх документів.

Найчастіше застосовують різновиди плоского друку, який характеризується такими вже згадуваними загальними ознаками, як відсутність рельєфу в місці розташування штрихів, незначна товщина барвникового шару.

Так, під час виготовлення підробок із використанням кольорових лазерних і струминних друкарських пристроїв, кольорових ксероксів, кольорового офсетного друку видимий простим оком малюнок під час дослідження з використанням лупи становить собою сукупність різнокольорових (крапок).

Під час порівняння зі справжнім документом поряд із вказаними виявляються відмінності у вигляді паперу, зовнішньому вигляді барвникового відбитка, а також у точності відтворення дрібних деталей зображення.

Інколи для підроблення цінних паперів і грошей використовують повне або часткове малювання його зображення, розфарбовують контури зображень, отриманих одним зі способів репрографії або рисування.

Часткове підроблення є найбільш характерним для іменних цінних паперів.

Первинний зміст реквізитів таких документів змінюється підчищенням, дописуванням, додруковуванням, дорисовуванням окремих знаків, витравлюванням (змиванням), виконанням знаків, накладанням або комбінацією вказаних способів.

Підробленню піддаються також відбитки печаток і штампів, про що вже йшла мова і на практиці встановлення факту такого виду підроблення документів не викликає труднощів.

> Методика дослідження грошових знаків і цінних паперів

Ця методика мас-: специфіку, обумовлену наявністю в таких документах системи захисту.

Попередньо вивчаються реквізити документа з метою виявлення ознак їхньої справжності.

Огляд виконується з використанням джерел білого світла та ультрафіолетового випромінення або лупи з трикратним збільшенням.

Для контролю магнітних міток можуть використовуватися різні магнітні сенсорні прилади.

Якщо буде виявлено сліди підроблення реквізитів, подальше дослідження бланка втрачає сенс.

У разі не встановлення видимих ознак підроблення реквізитів проводиться дослідження самого бланка.

Він порівнюється зі справжнім документом - за малюнком, кольором, товщиною ліній захисної сітки та способом її друку. Порівнюють:

-   зміст, розміщення та кольорове вирішення поліграфічного зображення, зокрема гарнітуру використаних шрифтів і способи друку окремих елементів;

-   колір, глянець, оптичну щільність паперу;

  • елементи захисту (малюнок і розміщення водяних знаків);
  • наявність і колір люмінесценції матеріалів письма окремих фрагментів поліграфічного зображення, записів, паперу і заповнення його волокнами, нитками;
  • наявність магнітних та інших міток, які можна виявити візуальним оглядом тощо.