Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 108. Погашення та зняття судимості

 1.  Погашення та зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин до досягнен­ня ними вісімнадцятирічного віку, здійснюється відповідно до статей 88-91 цьо­го Кодексу з урахуванням положень, передбачених цією статтею.
 2.  Такими, що не мають судимості, визнаються неповнолітні:
 1.  засуджені до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, після вико­нання цього покарання;
 2.  засуджені до позбавлення волі за злочин невеликої або середньої тяжкості, якщо вони протягом одного року з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину;
 3.  засуджені до позбавлення волі за тяжкий злочин, якщо вони протягом трьох років з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину;
 4.  засуджені до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, якщо вони про­тягом п’яти років з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину.
 1.  Дострокове зняття судимості допускається лише щодо особи, яка відбула покарання у виді позбавлення волі за тяжкий або особливо тяжкий злочин, вчи­нений у віці до вісімнадцяти років, за підставами, передбаченими в частині першій статті 91 цього Кодексу, після закінчення не менш як половини строку погашення судимості, зазначеного в частині другій цієї статті.
 1.  Погашення і зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин до досягнення ними 18-річного віку, відбувається на підставі статей 88-91 КК, але з урахуванням особливостей, передбачених у ст. 108 КК.

Ці особливості стосуються: а) тривалості строків погашення судимості; б) умов дострокового зняття судимості.

 1.  Частина 2 ст. 108 КК передбачає, що такими, які не мають судимості, визна­ються особи: 1) засуджені до покарання; не пов’язаного з позбавленням волі, після відбуття цього покарання; 2) засуджені до позбавлення волі за злочин невеликої або середньої тяжкості, якщо вони протягом одного року з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину; 3) засуджені до позбавлення волі за тяжкий злочин, якщо вони протягом трьох років з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину;
 1. засуджені до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом п ’яти років з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину.
 1.  Дострокове зняття судимості з осіб, що вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, провадиться на підставі, передбаченій у ст. 91 КК, з урахуванням таких особ­ливостей: а) воно застосовується лише до осіб, які відбували покарання у виді по­збавлення волі; б) відбували це покарання за тяжкий або особливо тяжкий злочин;

в)  після відбуття покарання закінчилося (сплило) не менше половини строку пога­шення судимості, встановленого у ч. 2 ст. 108 КК.