Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 116. Об'єднання і роз'єднання справ

1. Суд може своєю ухвалою об'єднати для спільного розгляду і вирішення кілька адміністративних справ за однорідними позовними заявами одного й того ж позивача до того ж відповідача чи до різних відповідачів або за позовними заявами різних позивачів до одного й того самого відповідача, а також роз'єднати одну чи декілька поєднані в одне провадження позовні вимоги у самостійні провадження, якщо їхній спільний розгляд ускладнює чи сповільнює вирішення справи.

1. В ході підготовчого провадження судом, як відомо, вчиняються різноманітні процесуальні дії з метою забезпечення всіх необхідних заходів для всебічного та об'єктивного розгляду і ви-

270

 

рішення справи в одному судовому засіданні протягом розумного строку. До таких дій відносяться передбачені ст. 116 КАС України об'єднання і роз'єднання справ. Стаття, що коментується, надає право суду в межах підготовчого провадження об'єднати для спільного розгляду і вирішення кілька адміністративних справ. Підставою такого об'єднання може бути: 1) наявність однорідних позовних заяв одного й того ж позивача до того ж відповідача чи до різних відповідачів; 2) наявність позовних заяв різних позивачів до одного й того самого відповідача. Об'єднання справ сприяє забезпеченню процесуальної економії та виступає перешкодою для прийняття судом протилежних рішень. Сторони у справі також зацікавлені в тому, щоб їхні вимоги були розглянуті якомога швидше одним і тим же судом.

Також суд може роз'єднати одну чи декілька позовних вимог, що поєднані в одне провадження, у самостійні провадження. Це необхідно у випадку, коли їхній спільний розгляд ускладнює чи сповільнює вирішення справи. У цьому випадку мова йде про роз'єднання справ.

Об'єднання та роз'єднання справ здійснюється ухвалою суду, оскарження якої законодавцем не передбачено.

^....