Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 180. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності

  1. Позовна заява про дострокове припинення повноважень  народного депутата України в разі невиконання ним вимог  щодо несумісності подається до окружного адміністративного  суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто  Київ. Право звернутися з такою позовною заявою має Голова  Верховної Ради України.
  2. Адміністративна справа за позовною заявою про достро  кове припинення повноважень народного депутата України  вирішується протягом семи днів після відкриття провадження  у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належ  ним чином повідомлені про розгляд справи, не перешкоджає її  розгляду.

1. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі. Згідно з ч. 1 ст. З Закону України "Про статус народного депутата України" та ч. 2 ст. 1 Закону України "Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності" народний депутат України не має права: 1) бути членом Кабінету Міністрів України, керівником центрального органу виконавчої влади; 2) мати інший представницький мандат чи одночасно бути на державній службі; 3) обіймати посаду міського, сільського, селищного голови; 4) займатися будь-якою, крім депутатської, оплачуваною роботою, за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, а також медичної практики у вільний від виконання обов'язків народного депутата час; 5) залучатись як експерт органами досудового слідства, прокуратури, суду, а також займатися адвокатською діяльністю; 6) входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку. Усунення порушення вимог про несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності можливо двома способами - звільнення народного депутату України з займаної ним посади у разі неподання заяви про складення повноважень народного депутата України у порядку, визначеному Законом України "Про особ-

362

 

ливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності" та за постановою адміністративного суду про дострокове припинення повноважень народного депутата України, що ухвалюється з урахуванням правил, встановлених статтею, що коментується.

2. Право звернутися з позовною заявою про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності має Голова Верховної Ради України. За правилами предметної та територіальної підсудності такі справи розглядаються Окружним адміністративним судом міста Києва протягом семи днів після відкриття провадження у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про розгляд справи, не перешкоджає її розгляду.