Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 148/2. Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування

Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відмова оператора зв'язку надати споживачу вичерпну інформацію щодо змісту, якості та порядку надання телекомунікаційних послуг, що ним надаються та/або отримані споживачем протягом останніх шести місяців, а також порушення встановленого законом строку оприлюднення тарифів, які встановлюються операторами телекомунікацій самостійно, - тягнуть за собою накладений штрафу на посадових та фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльності в розмірі від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 148 згідно із Законом України від 01.10.96 р. № 386/96-ВР; у редакції Закону України від 18.11.2003 р. № 1280-FV)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері зв'язку та у сфері захисту прав споживачів (див. Закони України "Про зв'язок", "Про телекомунікації", "Про захист прав споживачів". Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг).

Безпосередній об'єкт Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в таких формах:

1) порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування;

2) відмова оператора зв'язку надати споживачу вичерпну інформацію щодо змісту, якості та порядку надання телекомунікаційних послуг, що ним надаються та/або отримані споживачем протягом останніх шести місяців, а також порушення встановленого законом строку оприлюднення тарифів, які встановлюються операторами телекомунікацій самостійно.

Відповідно до ст. З Закону України "Про захист прав споживачів" споживачі, які перебувають на території України, під час придбання, замовлення або використання товарів (робіт, послуг) для задоволення своїх побутових потреб мають право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця).

Згідно статті 6 Закону України "Про телекомунікації" споживачам має бути забезпечено доступу до інформації про порядок отримання та якість телекомунікаційних послуг як принцип діяльності у сфері телекомунікацій.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг споживач під час замовлення та(або) отримання телекомунікаційних послуг має право на безоплатне отримання від оператора, провайдера вичерпної інформації про зміст, якість, вартість та порядок надання телекомунікаційних послуг.

Обидва склади - формальні.

3. Суб'єкт адміністративного проступку- спеціальний (посадові особи операторів зв'язку -

4. 1 цієї статті; посадові особи та фізичні особи - суб'єкти господарської діяльності - ч. 2 цієї статті).

4.   Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності (склад правопорушення, передбачений ч. 2 цієї статті, може бути вчинений лише з прямим умислом).