Стаття 574. Центральний орган України щодо видачі особи (екстрадиції,)

1. Центральними органами України щодо видачі особи (екстрадиції), якщо інше не передбачено міжнародним договором України, с відповідно Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України.

2. Генеральна прокуратура України г центральним органом України щодо видачі (екстрадиції) підозрюваних, обвинувачених у кримінальних провадженнях під час досудового розслідування.

3. Міністерство юстиції України с центральним органом України щодо видачі (екстрадиції) підсудних, засуджених у кримінальних провадженнях під час судового провадження або виконання вироку.

4. Центральні органи України щодо видачі особи (екстрадиції) відповідно до цього Кодексу:

1) звертаються до компетентних органів іноземних держав із запитами про видачу особи (екстрадицію), тимчасову видачу або транзитне перевезення;

2) розглядають запити компетентних органів іноземних держав про видачу особи (екстрадицію), тимчасову видачу або транзитне перевезення та приймають рішення щодо них;

3) організовують проведення екстрадиційної перевірки;

4) організовують прийом-передачу осіб, щодо яких прийнято рішення про видачу (екстрадицію), тимчасову видачу чи транзитне перевезення;

5) здійснюють інші повноваження, визначені цим розділом або міжнародним договором про видачу особи (екстрадицію).

1. Обов'язки з організації та управління міжнародним співробітництвом у кримінальному судочинстві покладені на "центральні органи". В Україні такими органами щодо видачі особи (екстрадиції) є Генеральна прокуратура України, яка є центральним органом щодо видачі підозрюваних, обвинувачених у кримінальних провадженнях під час досудового розслідування (ст. 26 Закону України "Про прокуратуру") та Міністерство юстиції України, яке є центральним органом щодо видачі підсудних, засуджених у кримінальних провадженнях під час судового провадження або виконання вироку.

Організаційно-правове забезпечення діяльності Генеральної прокуратури України та Міністерства юстиції України в екстрадиційному провадженні здійснюють міжнародно-правове управління Генеральної прокуратури України та управління міжнародного приватного права і міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права та співробітництва Міністерства юстиції України. Відповідні рішення від імені центрального органу приймає його керівник або заступник, відповідальний за організацію міжнародного співробітництва.

2. Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України: звертаються до компетентних органів іноземних держав із запитами про видачу

1122

особи (екстрадицію), тимчасову видачу або транзитне перевезення; розглядають запити компетентних органів іноземних держав про видачу особи (екстрадицію), тимчасову видачу або транзитне перевезення та приймають рішення щодо них; організовують проведення екстрадиційної перевірки; організовують прийом-передачу осіб, щодо яких прийнято рішення про екстрадицію, тимчасову видачу чи транзитне перевезення, а також здійснюють інші повноваження, визначені главою 44 КПК або міжнародним договором про видачу особи (екстрадицію).