Стаття 587. Проведення екстрадиційної перевірки

1. Бкстрадиційна перевірка обставин, що можуть перешкоджати видачі особи, проводиться центральним органом України або за його дорученням чи зверненням прокуратурою Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя.

2. Екстрадиційна перевірка здійснюється протягом шістдесяти днів. Цей строк може бути продовжено відповідним центральним органом України.

3. Матеріали екстрадиційної перевірки разом із висновком щодо такої перевірки надсилаються відповідному центральному органу України.

1. Екстрадиційна перевірка - діяльність центрального органу України або за його дорученням чи зверненням відповідної прокуратури щодо встановлення та дослідження визначених міжнародним договором України, іншими актами законодавства України обставин, що можуть перешкоджати видачі особи (екстрадиції), яка вчинила злочин. У ч. 2 коментованої статті визначено, що ця перевірка проводиться протягом 60-ти днів і може бути продовжена відповідним центральним органом України.

2. Отримані в результаті перевірки матеріали разом із відповідним висновком надсилаються центральному органу України, за дорученням або зверненням якого зазначена перевірка проводилася. За результатами вивчення матеріалів перевірки готується вмотивований висновок стосовно рішення Генеральної прокуратури України за клопотанням іноземної установи про видачу особи.

У матеріалах перевірки обов'язково повинна бути інформація, яка відображається у висновку, зокрема, стосовно: а) наявності договірних відносин; б) громадянства особи, видача якої запитується; в) екстрадиційності злочину

1140

за чинним законодавством України; г) наявності строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності; ґ) стану здоров'я особи, яка видається; д) результатів перевірки притягнення особи до відповідальності та наявності остаточного процесуального рішення в Україні, у тому числі за той само злочин, у зв'язку з яким запитується видача; є) можливості видачі за правопорушення, які не є екстрадиційними, якщо видача за них запитується разом із злочинами, що тягнуть екстрадицію; є) розгляду та вирішенню кількох одночасних запитів різних держав стосовно видачі однієї особи; ж) гарантій незастосування смертної кари, якщо законодавством запитуючої держави таке покарання передбачене за злочин, у зв'язку з яким запитується видача, тощо.