Стаття 579. Тимчасова видача

1. У разі необхідності запобігання закінченню строків давності притягнення до кримінальної відповідальності або втраті доказів у кримінальному провадженні може бути направлено запит про тимчасову видачу, який готується в порядку, передбаченому статтею 575 цього Кодексу.

2. У разі задоволення запиту про тимчасову видачу така особа має бути повернута до відповідної іноземної держави у погоджений строк.

3. У разі необхідності компетентний орган України, який здійснює кримінальне провадження, готує документи про продовження строку тимчасової видачі, іно надсилаються відповідному центральному органу не пізніш як за двадцять днів до закінчення строку тимчасової видачі.

1. Згідно з вимогами ст. 19 Європейської конвенції про видачу правопорушників (1957 р.) запитувана сторона може, прийнявши рішення про задоволення запиту щодо видачі правопорушника, відстрочити передачу відповідної особи з метою розгляду її справи цієї стороною або тимчасово передати її за-

1128

питуючій стороні на умовах, які визначаються сторонами за спільною угодою. Тимчасова видача особи є одним із видів екстрадиції, яка передбачає видачу на певний строк особи, яка відбуває покарання на території однієї держави, іншій державі для проведення процесуальних дій з її участі та притягнення до кримінальної відповідальності з метою запобігання закінченню строків давності або втрати доказів у кримінальній справі.

2. Клопотання про тимчасову видачу особи в Україну готує слідчий, прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення до-судового розслідування. Клопотання складається у письмовій формі і містить вимоги, передбачені у ст. 575 КПК. При цьому в такому клопотанні додатково обґрунтовуються зазначені в ч. 1 коментованої статті підстави: запобігання закінченню строків давності притягнення до кримінальної відповідальності або втраті доказів у кримінальному провадженні.

3. Особа, яка тимчасова видана, має бути повернута до відповідної іноземної держави у погоджений строк, а у разі неможливості виконати всі процесуальні дії, які передбачалися під час тимчасової видачі, слідчим, прокурором або судом не пізніш як за двадцять днів до закінчення строку тимчасової видачі, готується клопотання про продовження строку тимчасової видачі, яке надсилається до відповідного центрального органу.