Стаття 594. Витрати, пов'язані з вирішенням питання про видачу особи іноземній державі

1. Витрати, що виникли на території України у зв'язку з вирішенням питання про видачу особи, а також витрати, що виникли у зв'язку із транзитним перевезенням через територію іншої держави особи, яка видається Україні, вважаються процесуальними витратами згідно з цим Кодексом.

1. Згідно з положеннями Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 р. (ст. 24) витрати, що виникли на території запитуваної сторони у зв'язку з видачею правопорушників, покриваються цією стороною, а витрати, що виникли у зв'язку із транзитним перевезенням через територію сторони, в якої запитується дозвіл на транзитне перевезення, покриваються запитуючою стороною.

2. Див. також коментар до ст. 118 КПК щодо видів процесуальних витрат.

1150