Стаття 578. Інформування про результати кримінального провадження щодо виданої особи

1. Прокурор надсилає центральному органу України повідомлення про результати кримінального провадження щодо виданої особи для подальшого інформування уповноваженого (центрального) органу запитуваної держави.

1. Коментована стаття передбачає один із правових наслідків екстрадиції особи в Україну - обов'язок відповідного центрального органу України інформувати центральний орган запитуваної держави. Повідомлення уповноваженому органу запитуваної держави про результати кримінального провадження щодо виданої особи прокурор надсилає центральному органу України, де протягом 5 днів з моменту надходження відповідної інформації готується відповідне повідомлення уповноваженому органу запитуваної держави.

2. За наявності застережень іноземного компетентного органу щодо межі кримінального переслідування виданої особи центральним органом України також повідомляється про забезпечення виконання цих вимог іноземної держави.