Стаття 592. Відстрочка передачі

1. Після прийняття рішення про видачу особи (екстрадицію) центральний орган України може відстрочити фактичну передачу особи до іноземної держави у разі, якщо:

1) особа, щодо якої прийнято рішення про видачу (екстрадицію), притягається до кримінальної відповідальності або відбуває покарання у виді позбавлення чи обмеження волі за інший злочин на території України - до закінчення досудового розслідування або судового провадження, відбуття покарання чи звільнення від покарання з будь-яких законних підстав;

2) особа, щодо якої надійшов запит про видачу, тяжко хворіє і за станом здоров'я не може бути видана без шкоди її здоров'ю - до її видужання.

2. Після прийняття рішення про відстрочку передачі прокуратура Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя за дорученням (зверненням) центрального органу України здійснює нагляд за процесом відбування особою покарання або контролює хід її лікування.

3. У разі відсутності підстав для відстрочення фактичної передачі осо-°и, передбачених частиною першою цієї статті, прокуратура Автономної ,еспубліки Крим, області, міст Києва і Севастополя забезпечує застосування екстрадиційного арешту в порядку, встановленому цим Кодексом.

 1147

4. Якщо в період відстрочення настали обставини, які можуть перешкоджати видачі особи, центральний орган України має право переглянути своє рішення про видачу (екстрадицію).

1. Після прийняття рішення про задоволення запиту про видачу особи центральний орган України може відстрочити фактичну передачу особи до іноземної держави у разі, якщо: а) особа, щодо якої прийнято рішення про видачу, притягається до кримінальної відповідальності або відбуває покарання у вигляді позбавлення чи обмеження волі за інший злочин на території України - до закінчення досудового розслідування або судового провадження, відбуття покарання чи звільнення від покарання з будь-яких законних підстав; б) особа, щодо якої надійшов запит про видачу, тяжко хворіє і за станом здоров'я не може бути видана без шкоди її здоров'ю - до її видужання. Відповідно до застережень при ратифікації Європейської конвенції про видачу правопорушників (1957 р.) Україна не вправі здійснювати видачу, якщо особа, видача якої запитується, за станом здоров'я не може бути видана без шкоди її здоров'ю.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 р. запитувана сторона може не відстрочувати передачу, а тимчасово передати відповідну особу запитуючій стороні на умовах, які визначаються сторонами за спільною угодою.

2. Якщо було прийнято рішення про відстрочку передачі, прокуратура за дорученням (зверненням) центрального органу України здійснює нагляд за процесом відбування особою покарання або контролює хід її лікування, і у разі відсутності підстав для відстрочення фактичної передачі особи забезпечує застосування екстрадиційного арешту в порядку, встановленому КПК.

Настання в період відстрочення обставин, які можуть перешкоджати видачі особи, надає центральному органу України право переглянути своє рішення про видачу (екстрадицію).