Стаття 581. Права особи, видача якої запитується

1. Особа, стосовно якої розглядається питання про видачу в іноземну державу, має право:

1) знати, у зв'язку з яким кримінальним правопорушенням надійшов запит про її видачу;

2) мати захисника і побачення з ним за умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допитів;

3) у разі затримання - на повідомлення близьких родичів, членів сім'ї чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;

4) брати участь у розгляді судом питань, пов'язаних з її триманням під вартою і запитом про її видачу;

5) ознайомлюватися із запитом про видачу або одержати його копію;

6) оскаржувати рішення про тримання під вартою, про задоволення запиту про видачу;

7) висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо запиту про видачу;

8) звертатися з проханням про застосування спрощеної процедури видачі.

2. Особі, стосовно якої розглядається питання про видачу, і яка не володіє державною мовою, забезпечується право робити заяви, заявляти клопотання, виступати в суді мовою, якою вона володіє, користуватися послугами перекладача, а також отримати переклад судового рішення та рішення центрального органу України мовою, якою вона користувалася під час розгляду.

3. Якщо особа, стосовно якої розглядається питання про видачу, є іноземцем і тримається під вартою, то вона має право на зустрічі з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави.

1. Екстрадиційне провадження є частиною кримінального судочинства, і щодо розшукуваної іноземною державою особи можуть бути застосовані заходи процесуального примусу, тому її правове становище є аналогічним правовому становищу підозрюваного, обвинуваченого (див. коментар до ст. 42 КПК). Коментована стаття визначає права особи, стосовно якої розглядається питання про видачу в іноземну державу і які в обов'язковому порядку роз'яснюються: знати, у зв'язку з яким кримінальним правопорушенням надійшов запит про її видачу; ознайомлюватися із запитом про видачу або одержати його копію; мати захисника і побачення з ним за умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допитів; у разі затримання - на повідомлення близьких родичів, членів сім'ї чи інших осіб про затримання і місце свого перебування; брати участь у розгляді судом питань, пов'язаних з її триманням під вартою і запитом про її видачу; оскаржувати рішення про тримання під вартою, про задоволення запиту про видачу; висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо запиту про видачу; звертатися з проханням про застосування спрощеної процедури видачі.

1130-

2 Відповідно до ст. 59 Конституції України кожен має право на право-допомогу. Однією з форм надання правової допомоги є здійснення за-исту прав і законних інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Стаття 45 КПК, зокрема, визначає, що захисником є адвокат, який здійснює захист, в тому числі особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію). Залучення захисника проводиться як слідчим, прокурором, судом, так і особою, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу (див. коментар до ст.ст. 45-48 КПК).

3. Ця особа також має право користуватися послугами перекладача, якщо вона не володіє державною мовою, та отримати переклад судового рішення, а також рішення центрального органу України мовою, якою вона користувалася під час судового розгляду. їй забезпечується право робити заяви, давати показання, заявляти клопотання, виступати в суді рідною мовою.

3. Іноземці, видача яких запитується і які при цьому тримаються під вартою, мають право на зустрічі з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави.