Стаття 582. Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України

1. Затримання на території України особи, яка розшукується іноземною державою у зв'язку із вчиненням кримінального правопорушення, здійснюється уповноваженою службовою особою.

2. Про затримання негайно інформується прокурор, у межах територіальної юрисдикції якого здійснено затримання. Повідомлення прокурору, до якого додається копія протоколу затримання, повинно містити докладну інформацію щодо підстав та мотивів затримання.

3. Прокурор, отримавши повідомлення, перевіряє законність затримання особи, яка розшукується компетентними органами іноземних держав, та негайно інформує прокуратуру Автономної Республіки Крим, області, міст Києва чи Севастополя.

4. Про затримання таких осіб прокуратура Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя протягом шістдесяти годин після затримання повідомляє відповідний центральний орган України, який протягом трьох днів інформує компетентний орган іноземної держави.

5. Про кожен випадок затримання громадянина іноземної держави, який вчинив злочин за межами України, прокуратура Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя також повідомляє Міністерство закордонних справ України.

6. Затримана особа негайно звільняється у разі, якщо:

1) протягом шістдесяти годин з моменту затримання вона не доставна до слідчого судді для розгляду клопотання про обрання стосовно неї апобіжного заходу тимчасового або екстрадиційного арешту;

-1131

2) встановлено обставини, за наявності яких видача (екстрадиція) не

здійснюється.

7. Порядок затримання таких осіб та розгляду скарг про їх затримання здійснюється відповідно до статей 206 та 208 цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

1. Затримання на території України особи, яка розшукується іноземною державою у зв'язку із вчиненням кримінального правопорушення, здійснюється уповноваженою службовою особою: оперативними працівниками органів внутрішніх справ, служби безпеки тощо. Затримання особи, яка вчинила правопорушення за межами України, може здійснюватися лише за однією підставою - наявністю достатніх даних, що вказують на вчинення цією особою правопорушення за межами України та оголошення її у розшук іноземною державою у зв'язку із вчиненням такого правопорушення.

Затриманню передує оголошення особи у міждержавний або міжнародний розшук. Оголошення підозрюваного (обвинуваченого) у розшук пов'язано з тим, що відповідні заходи розшуку, вжиті державою - ініціатором розшуку, не призвели до встановлення або затримання розшукуваної особи. Зокрема, міждержавний розшук - це комплекс розшукових, інформаційно-довідкових та інших заходів, що здійснюються Національним центральнім бюро Інтерполу на території держав - учасниць МОКП-Інтерполу відповідно до норм міжнародного права з метою отримання інформації про місцезнаходження безвісно зниклих осіб, невпізнаних трупів, виявлення, арешту і видачі (екстрадиції) осіб, які переховуються від слідства, суду та виконання вироку. Міждержавний (міжнародний) розшук обвинувачених оголошуються лише за умови, коли стосовно розшукуваної особи запобіжним заходом обрано взяття під варту або отримано дозвіл на її затримання та доставку до суду під вартою і лише після підтвердження слідчим органом чи судом наміру запитувати про

видачу.

2. У разі затримання особи, яка знаходиться у міжнародному розшуку (відповідно до вимог ст.ст. 206, 208 КПК), уповноважені службові особи повинні негайно поінформувати про це прокурора, у межах територіальної юрисдикції якого здійснено затримання. У повідомленні прокурору повинна міститися докладна інформацію щодо підстав та мотивів затримання, до нього додається копія протоколу затримання (див. коментар до ст. 104 і ч. 5 ст. 208 КПК).

Прокурор після отримання повідомлення перевіряє законність затримання особи, яка розшукується компетентними органами іноземних держав, повідомляє про цей випадок Міністерство закордонних справ України та негайно інформує прокуратуру Автономної Республіки Крим, області, міст Києва чи Севастополя. З прокуратури протягом шістдесяти годин після затримання повідомляють відповідний центральний орган України.

3. Після отримання повідомлення не пізніше ніж через три дні відповідальна особа Генеральної прокуратури або Міністерства юстиції України по-

1132

домляє компетентні установи іноземної держави про затримання. При цьому також вимагається підтвердження наміру надсилати запит про видачу особи.

4. Згідно з п. 3.1 Інструкції про порядок розгляду в органах прокуратури України запитів про видачу правопорушників (затверджена наказом Генерального прокурора України від 23 травня 2007 р.) в 15-денний термін прокурор надає копії процесуальних документів про затримання особи, її пояснення, інформацію, що надіслана до дипломатичного представництва держави, громадянином якої є затримана особа, подання про застосування до особи тимчасового арешту та відповідна постанова суду. У місячний термін надаються висновки щодо громадянства та відсутності/наявності обставин, які унеможливлюють видачу, з висвітленням позиції прокуратури області щодо екстрадиції затриманої особи.

5. Якщо під час перевірки будуть встановлені обставини, за наявності яких видача (екстрадиція) не здійснюється (наприклад, затримана особа є громадянином України), затримана особа негайно звільняється. Негайному звільненню така особа підлягає і у разі, якщо протягом 60-ти годин з моменту затримання вона не доставлена до слідчого судді для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу у вигляді тимчасового або екстра-диційного арешту.

6. Про порядок затримання особи, яка вчинила злочин за межами України, та розгляду скарг про її затримання див. коментар до ст.ст. 206 та 208 КПК.