Стаття 586. Припинення тимчасового арешту або запобіжного заходу

1. Тимчасовий арешт або запобіжний захід припиняється в разі, якщо:

1) центральний орган України в передбачені міжнародним договором України строки не отримав запит про видачу особи (екстрадицію);

2) під час екстрадиційної перевірки встановлено обставини, за наявності яких видача особи (екстрадиція) не здійснюється;

3) компетентний орган іноземної держави відмовився вимагати видачу особи;

4) центральним органом України прийнято рішення про відмову у видачі особи (екстрадиції).

2. Скасування тимчасового арешту або запобіжного заходу здійснюється прокурором Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя або його заступником за дорученням (зверненням) центрального органу України, а у випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої цієї статті, за погодженням з відповідним центральним органом України. Копія постанови про скасування тимчасового арешту або запобіжного заходу надсилається уповноваженій службовій особі місця ув'язнення, слідчому судді, який приймав рішення про застосування тимчасового арешту або запобіжного заходу, а також особі, щодо якої застосовувався запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою.

1. Коментована стаття розглядає питання припинення тимчасового арешту або інших запобіжних заходів. Визначено, що тимчасовий арешт або

1139

запобіжний захід припиняється в разі, якщо: (1) в установлені строки не отримано запит про видачу особи; (2) встановлено обставини, за наявності яких видача особи не здійснюється (наприклад, особа є громадянином України, або вона є біженцем чи отримала політичний притулок в Україні та ін.); (3) компетентний орган іноземної держави відмовився вимагати видачу особи; (4) центральним органом України прийнято рішення про відмову у видачі особи.

2. Скасування тимчасового арешту або запобіжного заходу здійснюється прокурором Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя або його заступником за дорученням центрального органу України, а у випадку, коли під час екстрадиційної перевірки встановлено обставини, за наявності яких видача особи не здійснюється, за погодженням з відповідним центральним органом України.

3. Копія постанови про скасування тимчасового арешту або запобіжного заходу надсилається заінтересованим особам (до місця ув'язнення, слідчому судді, особі, щодо якої застосовувався запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою).