Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 158. Види судових рішень

  1. Судове рішення, яким суд вирішує спір по суті, виклада  ється у формі постанови.
  2. Судове рішення, яким суд зупиняє чи закриває прова  дження у справі, залишає позовну заяву без розгляду або при  ймає рішення щодо інших процесуальних дій, клопотань, ви  кладається у формі ухвали.

В процесі провадження у справі адміністративний суд (в даній статті мова йде про адміністративні суди саме першої інстанції) приймає ряд процесуальних документів, що відрізняються як за своїм змістом, так і значенням. В таких процесуальних документах - судових рішеннях відображаються окремі етапи розгляду конкретної адміністративної справи, оформляються в процесуальному плані всі дії, а також остаточні висновки адміністративного суду.

В даній статті законодавець надає перелік судових рішень, які ухвалюються адміністративними судами першої інстанції під час розгляду адміністративних справ.

1. Так, у ч. 1 коментованої статті чітко встановлено, що при вирішенні спорів по суті суди першої інстанції ухвалюють (приймають) постанови. Таким чином, законодавець встановив, що фінальним процесуальним документом адміністративного суду, але лише у випадку, коли спір вирішується по суті, є постанова адміністративного суду. Отже, в цьому процесуальному документі адміністративним судом першої інстанції дається оста-

320

 

точна відповідь про задоволення або відмову повністю чи частково спору по суті. Постанова адміністративного суду ухвалюється відповідно до вимог чинного матеріального і процесуального законодавства, оскільки вона є процесуальним актом застосування норм матеріального права до конкретних відносин сторін, що були предметом конкретного адміністративного спору. При цьому при вирішенні спору по суті в суді першої інстанції, незалежно, розглядався такий спір суддею одноособове, чи колегією суддів ухвалюється процесуальний документ, який називається постановою. Частина перша даної статті повністю узгоджується з п. 12 ч. 1 ст. З цього Кодексу, де законодавець дав визначення понять, що застосовуються в Кодексі адміністративного судочинства України.

2. У ч. 2 коментованої статті законодавець надав перелік випадків, коли адміністративним судом першої інстанції виносяться процесуальні документи у формі ухвали. Слід зазначити, що наведений у частині другій даної статті перелік таких випадків не є вичерпним. Єдиною обставиною, яка об'єднує такі випадки, є те, що процесуальний документ адміністративного суду у формі ухвали виноситься тоді, коли адміністративний спір не розглядається по суті, тобто ухвали адміністративним судом ухвалюються лише при вирішенні поточних питань, що виникають під час процесуального руху, що визначений законодавцем у попередніх статтях цього Кодексу, як позовної заяви, так і адміністративної справи. Разом з тим, незважаючи на те, що винесенням ухвали не вирішується адміністративний спір по суті, вона, за своєю процесуальною сутністю, є не менш важливим процесуальним документом, ніж постанова, оскільки недодержання адміністративним судом вимог Кодексу під час саме процесуального руху позовної заяви чи адміністративної справи може в наступному бути підставою для скасування вирішального процесуального судового акту - постанови, з підстав недодержання вимог процесуального законодавства, що призвело до неправильного вирішення справи або питання.