Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 164. Постанова щодо частини позовних вимог

1. Суд до закінчення судового розгляду справи може прийняти постанову щодо частини позовних вимог за клопотан-

331

   

ням особи, яка бере участь у справі, якщо з'ясовані судом обставини дають можливість без шкоди для справи вирішити частину позовних вимог.

2, Постанова щодо частини позовних вимог набирає законної сили і може бути оскаржена у загальному порядку.

  1. Частина 1 коментованої статті передбачає право адміні  стративного суду прийняти постанову, якою, згідно з положен  нями ст. 162 КАС України, дає можливість суду вирішити час  тину позовних вимог при умові, що з'ясовані обставини не бу  дуть перешкоджати розгляду інших позовних вимог. Таке по  ложення   законодавець  закріпив   у   законі   з   метою  зняття  напруженості та громіздкості при судовому вирішенні спору у  тому випадку, коли позивач вимагає задовольнити цілу низку  позивних вимог, в доведеності яких необхідно вивчити різні за  об'ємом обставини справи за наявними доказами. До того ж,  вищевказаним правом суд може скористатися лише при умові  заявлення клопотання особою, яка бере участь у справі. Тобто  відповідне клопотання може буде надане до суду однією із сто  рін, поступити від третьої особи, а також від їх представників  (ст. 47 КАС України). До того ж закон не потребує колективно  го клопотання щодо прийняття постанови щодо частини позов  них вимог.
  2. Частина 2 коментованої статті передбачає право на оскар  ження в апеляційному порядку постанови щодо частини позов  них вимог у загальному порядку. Детальніше про порядок  оскарження буде розглянуто у коментарі ст. 186 КАС України.