Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 163. Зміст постанови

1. Постанова складається з:

1) вступної частини із зазначенням:  дати, часу та місця її прийняття;

найменування адміністративного суду, прізвищ та ініціалів судді (суддів) і секретаря судового засідання;

імен (найменувань) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;

предмета адміністративного позову;

2) описової частини із зазначенням:

короткого змісту позовних вимог і позиції відповідача; пояснень осіб, які беруть участь у справі; інших доказів, досліджених судом;

3)      мотивувальної частини із зазначенням:  встановлених судом обставин із посиланням на докази, а та  кож мотивів неврахування окремих доказів;

мотивів, з яких суд виходив при прийнятті постанови, і положення закону, яким він керувався;

4) резолютивної частини із зазначенням:

висновку суду про задоволення адміністративного позову або про відмову в його задоволенні повністю чи частково;

висновку суду по суті вимог;

розподілу судових витрат;

інших правових наслідків ухваленого рішення;

строку і порядку набрання постановою законної сили та її оскарження.

330

 

1. Частина 1 коментованої статті визначає зміст постанови адміністративного суду першої інстанції. Відповідно до положень даної статті постанова адміністративного суду складається з чотирьох частин: вступної, описової, мотивувальної та резолютивної. Кожна з цих частин має своє самостійне значення, доповнює одна одну та разом із іншими створює логічно завершений процесуальний документ - судове рішення.

Вступна частина зазначає необхідні відомості, які дають змогу ідентифікувати постанову, тобто визначити: дату, час і місце її постановлення; найменування адміністративного суду, прізвища та ініціали судді (суддів) і секретаря судового засідання; імена (найменування) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі; предмет адміністративного позову.

Описова частина постанови коротко визначає зміст справи, а саме: зміст позовних вимог та позиції відповідача; пояснення осіб, які брали участь у справі а також інших доказів, що були досліджені судом у залі судового засідання. Описова частина дозволяє чітко сформулювати конкретний спір з метою правильної оцінки обставин справи на основі дослідження та оцінці наданих суду доказів та правильного застосування відповідних норм матеріально права.

Мотивувальна частина постанови виражає переконання адміністративного суду щодо вирішення спору на основі повного та всебічного розгляду з'ясування обставин справи. В мотивувальній частині зазначаються обставини, встановлені судом із посиланням на докази, мотиви неврахування окремих доказів, а також мотиви, з яких суд виходив при прийнятті постанови, і положення закону, яким він керувався.

Резолютивна частина є заключною в постанові та містить висновок суду щодо задоволення адміністративного позову або відмови у його задоволені повністю або частково, висновок по суті позовних вимог, розподілу судових витрат, інших правових наслідків ухваленого рішення, а також строку і порядку набрання постановою законної сили та її оскарження.