Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 660. Обов'язки покупця і продавця у разі пред'явлення третьою особою позову про витребування товару

1. Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу товару, пред´явить до покупця позов про витребування товару, покупець повинен повідомити про це продавця та подати клопотання про залучення його до участі у справі. Продавець повинен вступити у справу на стороні покупця.

2.  Якщо покупець не повідомив продавця про пред´явлення третьою особою позову про витребування товару та не подав клопотання про залучення продавця до участі у справі, продавець не відповідає перед покупцем, якщо продавець доведе, що, взявши участь у справі, він міг би відвернути відібрання проданого товару у покупця.

3.  Якщо продавець був залучений до участі у справі, але ухилився від участі в її розгляді, він не має права доводити неправильність ведення справи покупцем.

Позов про вилучення майна у покупця може бути пред´явлений третьою особою, якщо у неї право (внаслідок права власності, застави, договору майнового найму, тощо) на це майно виникло до його продажу. При пред´явленні такого позову продавець зобов´язаний захистити інтереси покупця, і відповідно, свої інтереси, і запобігти можливості відсудження речі, набутої покупцем. Такий обов´язок у продавця виникає тільки у випадку залучення його покупцем до участі у справі шляхом заяви в судових органах клопотання про залучення продавця на боці покупця як співвідповідача.

Стаття, що коментується, містить у собі положення, згідно з яким, якщо покупець поведе справу самостійно, без залучення продавця, позбавивши його тим самим можливості захисту інтересів покупця, продавець звільняється від відповідальності за відчуження речі у покупця за позовом третіх осіб при умові, що доведе, що його участь могла б запобігти вилученню проданої речі у покупця.

Бувають випадки, коли покупець не притягне продавця до участі у справі з власних міркувань або через незнання його місцеперебування, або продавець відмовиться приймати у них участь. Непритягнення покупцем продавця до участі у справі звільняє продавця від відповідальності перед покупцем, якщо продавець доведе, що взявши участь у справі, він міг би запобігти вилученню речі у покупця. Отже, у разі недоведення цього факту з продавця не знімається відповідальність за відчуження у покупця придбаної речі. Відмова продавця взяти участь у такій справі позбавляє його права доводити неправильність ведення справи покупцем.

Якщо покупець, який не залучив продавця до участі в справі, доведе, що його участь у справі не могла запобігти відчуженню у нього речі, він вправі притягнути продавця до відповідальності перед ним за відсудження речі.

Ухиляння продавця, залученого покупцем до участі у справі, від участі в ній покладає на продавця відповідальність за відсудження речі, позбавляє його можливості доводити неправильність ведення справи покупцем.