Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 697. Збереження права власності за продавцем

1.  Договором може бути встановлено, що право власності на переданий покупцеві товар зберігається за продавцем до оплати товару або настання інших обставин. У цьому разі покупець не має права до переходу до нього права власності розпоряджатися товаром, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із призначення та властивостей товару.

2. Якщо покупець прострочив оплату товару, продавець має право вимагати від нього повернення товару.

Продавець має право вимагати від покупця повернення товару також у разі ненастання обставин, за яких право власності на товар мало перейти до покупця.

За загальним правилом право власності виникає у покупця з моменту передачі товару продавцем, за винятком випадків, зазначених у законі або передбачених договором купівлі-продажу. Якщо момент переходу права власності не співпадає з моментом передачі речі в силу закону або умов договору купівлі-продажу, що передбачають обов´язок продавця зберігати продану річ певний час, продавець несе відповідальність за незбереження проданої речі. У іншому випадку такий обов´язок може бути покладений на покупця.

Стаття, що коментується, передбачає, що право власності на переданий покупцеві товар може зберігатися за продавцем до оплати товару або настання інших обставин. Іншими словами договором може бути встановлено (але не обов´язково — тільки якщо це визначено договором купівлі-продажу), що за продавцем зберігається право власності на товар до тих пір, доки покупець не оплатить товар, навіть якщо товар вже був переданий покупцю. За загальним правилом у такому випадку покупець не має права розпоряджатися товаром, що є предметом договору купівлі-продажу. Але це можливо, якщо інше буде встановлено договором купівлі-продажу, законодавством або не випливає із призначення та властивостей товару.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу покупець зобов´язаний сплатити продавцю за товар визначену договором ціну у певний строк, що визначається по узгодженню сторін. Але покупцем іноді може бути порушений обов´язок щодо оплати за товар, який був вже йому переданий продавцем. У такому випадку продавець має право вимагати від покупця повернення товару, який був переданий йому відповідно до умов договору купівлі-продажу.

Стаття, що коментується, також передбачає ще один випадок, коли за продавцем зберігається право власності на товар, який був переданий покупцю. Так, продавець має право вимагати від покупця повернення товару, який вже був переданий покупцю, якщо обставини, за яких право власності на товар мало перейти до покупця, так і не наступили. Наприклад, якщо покупець прийняв товар від продавця та зобов´язався оплатити його, після настання певних обставин (прийняття заповіту, реалізації інших товарів для отримання коштів для оплати продавцю, тощо), а ці обставини так і не наступили, продавець має право вимагати від покупця повернення йому переданого товару відповідно до договору купівлі-продажу.