Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 671. Асортимент товару

1.  Якщо за договором купівлі-продажу переданню підлягає товар у певному співвідношенні за видами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками (асортимент), продавець зобов´язаний передати покупцеві товар в асортименті, погодженому сторонами.

2.  Якщо договором купівлі-продажу асортимент товару не встановлений або асортимент не був визначений у порядку, встановленому договором, але із суті зобов´язання випливає, що товар підлягає переданню покупцеві в асортименті, продавець має право передати покупцеві товар в асортименті виходячи з потреб покупця, які були відомі продавцеві на момент укладення договору, або відмовитися від договору.

При укладанні договору купівлі-продажу між сторона (продавцем і покупцем) повинна бути досягнута згода щодо предмету договору та його ціною. Якщо сторони такої угоди не досягли, договір вважається не укладеним. Відносно предмета договору, то у договорі купівлі-продажу повинно бути обумовлена кількість, якість, асортимент товару та інше.

Асортимент товарів встановлюється у договорі у відповідності з заказом покупця та відображує перед усі його потреби.

З визначенням кількості товарів, що підлягають передачі відповідно до договору купівлі-продажу, тісно пов´язане поняття асортименту. Розподіл товарів за окремими групами та співвідношення їх становлять асортимент. Він обумовлюється або у самому договорі, або у специфікації, яка додається до договору та є його невід´ємною частиною. Розрізняють асортимент груповий і розгорнутий. Груповий — це відношення більш-менш значних груп певної продукції, яка зазначена у договорі купівлі-продажу. Розгорнутий асортимент — це характеристика в договорі окремих груп належної до договору купівлі-продажу продукції з детальнішими показниками (за артикулами, фасонами, моделями, розмірами тощо).

Асортимент визначається у договорі, виходячи з потреб покупця. У процесі виконання договору сторони можуть уточнювати асортиментні показники, вносити зміни до встановлених позицій асортименту. Наприклад, у тому випадку, якщо у договорі визначений тільки груповий асортимент, розгорнутий асортимент визначається у процесі виконання договору у відповідності зі специфікаціями покупця.

Відповідно до статті, що коментується, якщо за договором купівлі-продажу переданню підлягає товар у певному співвідношенні за видами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками (асортимент), продавець зобов´язаний передати покупцеві товар в асортименті, погодженому сторонами.

Стаття 671 ЦК передбачає, що у випадку, якщо договором купівлі-продажу асортимент товару не встановлений або асортимент товару не був визначений у порядку, встановленому договором, але із суті зобов´язання випливає, що товар підлягає переданню покупцеві в асортименті, то продавець може мати право обрати будь-який з приведених нижче варіантів. Продавець при наявності таких обставини має право передати покупцеві товар в асортименті, виходячи з потреб покупця, які були відомі продавцеві на момент укладання договору, або може відмовитися від договору.