Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 711. Відповідальність за шкоду, завдану товаром неналежної якості

1. Шкода, завдана майну покупця, та шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров´я або смертю у зв´язку з придбанням товару неналежної якості, відшкодовується продавцем або виготовлювачем товару відповідно до положень глави 82 цього Кодексу.

Шкода як підстава відповідальності — це збиток, заподіяний майну внаслідок його ушкодження, знищення, псування (див. коментар до ст. 22 ЦК) або особі — внаслідок утрати заробітку через каліцтво, інше ушкодження здоров´я або смерть годувальника (див. коментар до ст. 1168 ЦК).

Відповідальність настає, якщо причина шкоди зв´язана з протиправним поводженням, тобто є наслідком недоліків товарів, робіт чи послуг.

Стаття, що коментується, встановлює, що відповідальність за заподіяння шкоди внаслідок недоліків товару поряд із продавцем несе і його виготовлювач. Слід мати на увазі, що шкода життю, здоров´ю чи майну може бути заподіяна не тільки через те, що в товарах (роботах, послугах) маються недоліки, але і внаслідок ненадання необхідної і достовірної інформації про товар, роботу чи послугу (наприклад, правилах використання, строках служби чи придатності, необхідних діях по їхньому закінченні і т.д.).

Шкода, заподіяна життю, здоров´ю громадянина, або його майну відшкодовується в повному обсязі. Спосіб відшкодування шкоди, — в натурі чи шляхом компенсації збитків, визначається за правилами глави 82 ЦК.

Право на відшкодування шкоди визнається за будь-яким потерпілим незалежно від того, чи знаходився він у договірних відносинах із продавцем товару (виконавцем робіт, послуг) чи ні. Тому вимагати відшкодування шкоди може не тільки покупець товару, замовник чи споживач послуги, але і будь-яка інша особа. Наприклад, особі подарували телевізор, який згорів. Внаслідок пожежі було пошкоджено майно сусідів. Тобто право має будь-який потерпілий — сам покупець, або той, кому телевізор був подарований, або його друзі і сусіди, життю, здоров´ю чи майну яких заподіяний збиток.

Позов про відшкодування шкоди може бути пред´явлений продавцю, товару чи його виготовлювачу. Право вибору належить потерпілому. Таким чином, ЦК допускає конкуренцію договірного і позадоговірного (деліктного) позовів.