Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 664. Момент виконання обов'язку продавця передати товар

1. Обов´язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент:

1)  вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов´язок продавця доставити товар;

2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару.

Договором купівлі-продажу може бути встановлений інший момент виконання продавцем обов´язку передати товар.

Товар вважається наданим у розпорядження покупця, якщо у строк, встановлений договором, він готовий до передання покупцеві у належному місці і покупець поінформований про це. Готовий до передання товар повинен бути відповідним чином ідентифікований для цілей цього договору, зокрема шляхом маркування.

2. Якщо з договору купівлі-продажу не випливає обов´язок продавця доставити товар або передати товар у його місцезнаходженні, обов´язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв´язку для доставки покупцеві.

Важливе теоретичне і практичне значення має правильне визначення конкретного моменту виникнення у покупця права приватної власності, адже з цього моменту власник набуває право на захист набутої власності передбаченими законом способами.

Як правило, право власності набувача виникає з моменту передачі товару (майна), якщо інше не передбачено законом або договором.

Стаття, що коментується, передбачає правило про визначення моменту виникнення права власності щодо випадків переходу майна від однієї особи до іншої особи за договорами.

Так, обов´язок продавця передати майно (товар) покупцеві вважається виконаним у момент вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов´язок продавця доставити товар. Тобто покупець власником майна (товару) стає тільки після того, як власник товару, що є предметом договору купівлі-продажу, передасть його покупцеві.

Обов´язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним також у момент надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві в місці знаходження товару. Іншими словами, якщо сторони домовились між собою, що покупець отримає майно (товар) по місцю його знаходження, то право власності на зазначене майно (товар) у покупця виникає після реального отримання товару, який зі свого боку виконає свій обов´язок — сплатить певну суму за придбане майно (товар).

Водночас сторони на свій розсуд мають право визначити угодою будь-який інший момент, який не збігатиметься з моментом передачі речі.

Що стосується нерухомого майна, то право власності на жилий будинок за договором про його відчуження не може виникнути у набувача раніше нотаріального посвідчення, оскільки такий договір набуває юридичної сили лише з моменту його нотаріального посвідчення.

Крім того зазначається, що товар є наданим у розпорядження покупця, якщо у строк, встановлений договором, він готовий до передання покупцеві у належному місці. При цьому покупець повинен бути проінформований про те, що товар, який є предметом договору купівлі-продажу, готовий для передання його продавцем відповідно до умов договору. Готовий до передання товар повинен бути відповідним чином ідентифікований для цілей цього договору, зокрема, шляхом маркування.

Якщо відповідно до договору купівлі-продажу продавець не зобов´язаний доставити товар або передати товар у місці його знаходження, обов´язок продавця передати товар покупцеві вважатиметься виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв´язку для доставки покупцеві. Іншими словами, передачею визначається вручення товару, що є предметом договору купівлі-продажу, набувачеві, а так само здача транспортній організації для відправлення набувачеві і здача на пошту для пересилки набувачеві речей, відчужених без зобов´язання доставки.