Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 688. Повідомлення продавця про порушення умов договору купівлі-продажу

1. Покупець зобов´язаний повідомити продавця про порушення умов договору купівлі-продажу щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товару у строк, встановлений договором або актами цивільного законодавства, а якщо такий строк не встановлений, — в розумний строк після того, як порушення могло бути виявлене відповідно до характеру і призначення товару.

У разі невиконання покупцем цього обов´язку продавець має право частково або в повному обсязі відмовитися від задоволення відповідних вимог покупця, якщо продавець доведе, що невиконання покупцем обов´язку повідомити продавця про порушення умов договору купівлі-продажу спричинило неможливість задоволення його вимог або спричинить для продавця витрати, що перевищують його витрати у разі своєчасного повідомлення про порушення умов договору.

2.  Якщо продавець знав або міг знати про те, що переданий покупцеві товар не відповідає умовам договору купівлі-продажу, він не має права посилатися на те, що не одержав від покупця повідомлення про порушення умов договору, та на наслідки невиконання покупцем цього обов´язку, встановлені частиною першою цієї статті.

Продавець зобов´язаний відповідно до умов договору купівлі-продажу передати покупцеві товар, що є предметом договору (тобто у строк, належної якості, у відповідній кількості, асортименту, тарі або упаковці тощо). Але можливі випадки, коли продавець відхилюється від умов договору купівлі-продажу (не виконує або не належно виконує зазначені у договорі обов´язки).

Відповідно до статті, що коментується, покупець зобов´язаний повідомити продавця про порушення умов договору купівлі-продажу щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки у строк, встановлений договором або актами цивільного законодавства. При цьому, якщо такий строк не встановлений договором або актами цивільного законодавства, покупець зобов´язаний повідомити продавця про порушення умов договору купівлі-продажу у розумний строк після того, як порушення могло бути виявлене відповідно до характеру і призначення товарів.

Стаття, що коментується, передбачає випадки можливої поведінки продавця у разі невиконання покупцем свого обов´язку, тобто неповідомлення продавця про порушення умов договору у певний строк. У такому випадку продавець має право у повному обсязі або частково відмовитися від задоволення відповідних вимог покупця. Але тільки при умові, якщо доведе, що невиконання покупцем обов´язку повідомити його (продавця) про порушення умов договору спричинило неможливість задоволення його вимог або спричинить для продавця витрати, непропорційні його можливим витратам у разі своєчасного повідомлення про порушення умов договору. Іншими словами, для того, щоб звільнитися (повністю або частково) від виконання вимог покупця, який несвоєчасно повідомив продавця про порушення умов договору купівлі-продажу, продавцю необхідно довести, що це спричинило або неможливість задоволення його вимог (в силу певних обставин), або це спричинить для продавця додаткові витрати. В інших випадках вимоги покупця (навіть при несвоєчасному повідомленні) підлягають задоволенню. Слід зазначити, що продавець не звільняється від обов´язку задовольнити вимоги покупця навіть при несвоєчасному повідомленні покупцем продавця про порушення умов договору щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки. Але стаття, що коментується, передбачає наявність обов´язкової умови — тільки якщо продавець знав або міг знати про те, що передані покупцеві товари не відповідають умовам договору купівлі-продажу. У такому випадку він не має права посилатися на те, що покупець не повідомив його про порушення умов договору у строк, встановлений договором або актами цивільного законодавства.