Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 1. Призначення Кодексу адміністративного судочинства України

1. Кодекс адміністративного судочинства України визначає повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів і порядок здійснення адміністративного судочинства.

Стаття, що коментується визначає предмет, тобто сферу відносин, яка потребує законодавчого регулювання. Відповідно за КАС України визначаються повноваження адміністративного суду, тобто вирішуються питання про підвідомчість та підсудність справ адміністративним судам, коло їх повноважень з розгляду цих справ, розмежування компетенції між адміністративними та іншими судами судової системи України.

Аналіз коментованої статті дозволяє дійти висновку про спрямованість КАС України на регулювання порядку звернення до адміністративних судів та порядку здійснення адміністративного судочинства. При цьому КАС України встановлюються основні засади здійснення адміністративного судочинства, дається визначення основних понять і категорій, що застосовуються у цій сфері.