Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 4. Правосуддя в адміністративних справах

  1. Правосуддя в адміністративних справах здійснюється ад  міністративними судами.
  2. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі  публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом вста  новлений інший порядок судового вирішення.

1. Частиною першою коментованої статті відтворено положення ст. 124 Конституції України та ст.5 Закону України "Про судоустрій України", відповідно до яких правосуддя в Україні здійснюється судами. Правосуддя в адміністративних справах (про поняття адміністративної справи див. коментар до частини 1 ст. З КАС України) здійснюється адміністративними судами. Правосуддя в адміністративних справах полягає у діяльності адміністративних судів по розгляду у судовому засіданні адміністративних справ і законному, обґрунтованому, справедливому їх вирішенні.

37

   

2. Згідно зі ст. 124 Конституції України юрисдикція суду поширюється на всі правовідносини, які виникають у державі. Відповідно до цього частиною 2 коментованої статті закріплене положення про те, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори крім тих, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення (детальніше про це див. коментар до частини 2 статті 2 КАС України).