Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 12. Гласність і відкритість адміністративного процесу

8.  Особи, присутні в залі судового засідання, можуть вико  ристовувати портативні аудіотехнічні засоби.  Проведення в  залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису  із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслюван  ня судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на  підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть  участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повнова  жень.

Суд вирішує питання про можливість проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, враховуючи, чи не будуть зазначені дії негативно впливати на нормальний перебіг судового процесу і чи не будуть вони перешкоджати встановленню істини у справі. Очевидно, фото- і кінозйомка, відео-, звукозапис можуть бути заборонені судом і тоді, коли вони про водяться і без застосування стаціонарної апаратури, якщо ці дії заважатимуть нормальному перебігу судового засідання, нега тивно впливатимуть на учасників процесу.

9.  Частина 9 коментованої статті регулює порядок проголо  шення рішення суду в залежності від того, було воно прийняте  У відкритому чи закритому судовому засіданні.

63

   

Рішення суду, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення.