Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 255. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням

  1. Постанова або ухвала суду, які набрали законної сили,  обов'язкові для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх пра  вонаступників, а також для усіх органів, підприємств, установ  та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних  осіб і підлягають виконанню на всій території України.
  2. Обставини, які були встановлені постановою, що набрала  законної сили, в одній адміністративній справі не можуть оспо  рюватися в іншій судовій справі за участю тих самих сторін.

1. Стаття 158 КАС України передбачає два види судових рішень. Одним із видів є судове рішення у вигляді постанови, яким суд вирішує спір по суті. Другий вид - це ухвала, якою суд зупиняє чи закриває провадження у справі, залишає позовну заяву без розгляду або приймає рішення щодо інших процесуальних дій, клопотань.

Судове рішення, яким закінчується розгляд справи у суді, ухвалюється іменем України (ст. 14 КАС України, ст. 11 Закону України "Про судоустрій України")

Постанова або ухвала суду, які набрали законної сили, обов'язкові для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для усіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягають виконанню на всій території України. Положення про обов'язковість судових рішень є одним із принципів адміністративного судочинства (див. ст. 7 КАС України), який розкривається у ст. 14 КАС України, про що дивись докладніше коментар до зазначеної статті. Крім цього, стаття 14 КАС України містить норму, яка встановлює відповідальність за невиконання судових рішень.

493

   

Наслідки набрання законної сили ухвал, якими закінчується розгляд справи передбаченні ст.ст. 155,157 КАС України.

Так, ст. 155 КАС України встановлені наслідки набрання законної сили ухвали про залишення позовної заяви без розгляду. В разі набрання законної сили ухвали про залишення позовної заяви без розгляду особа, позовна заява якої залишена без розгляду, після усунення підстав, з яких заява була залишена без розгляду, має право звернутися до адміністративного суду в загальному порядку.

Стаття 156 КАС України встановлює наслідки набрання законної сили ухвали про закриття провадження у справі, за якими повторне звернення з тією самою позовною заявою не допускається.

Наслідком набрання законої сили постанови, якою вирішено спір по суті є її виконання.

2. Частина 2 коментованої статті встановлює, що обставини, які були встановлені постановою, що набрала законної сили, в одній адміністративній справі не можуть оспорюватися в іншій судовій справі за участю тих самих сторін.