Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 261. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання

1. Стягувачам, які пропустили строк для пред'явлення виконавчого документа до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено.

500

 
  1. Заява про поновлення пропущеного строку подається до  адміністративного суду, який видав виконавчий лист, або до  адміністративного суду за місцем виконання.
  2. Суд розглядає заяву про поновлення пропущеного строку  в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням  осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання  осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає  розгляду.
  3. Ухвала суду за результатами розгляду заяви про понов  лення пропущеного строку може бути оскаржена в загальному  порядку.

Е 5 .; . .•

Строк для пред'явлення виконавчих документів до виконання встановлено ст, 21 Закону України "Про виконавче провадження". Так, ч.І ст. 21 Закону передбачено, що виконавчі листи та інші судові документи можуть бути пред'явлені до виконання протягом трьох років.

Для виконання рішень і вироків судів у частині майнових стягнень строки встановлюються з наступного дня після набрання рішенням законної сили чи закінчення строку, встановленого у разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а у випадках, коли рішення підлягає негайному виконанню, - з наступного дня після його постановлення.

  1. Наслідком пропуску строку для пред'явлення виконавчо  го документа до виконання є відмова державного виконавця у  прийнятті до провадження виконавчого документа. Про відмо  ву у прийнятті до провадження виконавчого документа, строк  пред'явлення для примусового виконання якого минув, дер  жавний виконавець виносить відповідну постанову.
  2. Стягувач, який пропустив строк пред'явлення виконавчо  го документа до виконання, має право звернутись із заявою про  поновлення пропущеного строку до суду, який видав відповід  ний документ, або до суду за місцем виконання. Суд розглядає  таку заяву у 10-денний строк у судовому засіданні з повідомлен  ням осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засі  дання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешко  джає розгляду.
  3. За результатами розгляду заяви про поновлення ІІропуще-

' ного строку для пред явлення виконавчого листа до виконання

суд постановляє ухвалу, яка повинна мати вигляд окремого документа (ч.4 ст.160 КАС України) і відповідати вимогам щодо

                 501

   

їх змісту (ст. 165 КАС України). Ухвала суду за результатами розгляду заяви про поновлення пропущеного строку може бути оскаржена в загальному порядку.