Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 259. Зміст виконавчого листа

І. Виконавчий лист оформлюється відповідно до вимог, встановлених Законом Україні! "Про виконавче провадження".

Відповідно до частини 3 ст. 19 Закону України *Про виконавче провадження " у виконавчому документі повинні бути зазначені:

  1. назва документа, дата видачі та найменування органу, по  садової особи, що видали документ;
  2. дата і номер рішення, за яким видано виконавчий доку  мент;
  3. найменування стягувача і боржника, їх адреси, дата і міс  це народження боржника та його місце роботи (для громадян),  номери рахунків у кредитних установах (для юридичних осіб);
  4. резолютивна частина рішення;
  5. дата набрання чинності рішенням;

6) строк пред'явлення виконавчого документа до виконання.  Виконавчий документ має бути підписаний уповноваженою

посадовою особою і скріплений печаткою.

Законом можуть бути встановлені також інші додаткові вимоги до виконавчих документів.